Využívání pohledového betonu je v poslední době atraktivní, což dokazuje i fakt, že dvě poslední Grand Prix architektů získaly stavby, které charakterizovalo jeho dominantní využití.

V roce 2010 cenu získala Národní technická knihovna od Projektil architekti, v roce 2011 cenu získal bytový dům s tělocvičnou od architektonické kanceláře DaM. Pro odbornou veřejnost organizátoři AFP připravili konferenci, která se betonu bude věnovat jak z hlediska architektonického, tak z hlediska technického.

Stěžejním tématem je Masarykova čtvrť

Stěžejní akcí devítidenního festivalu AFP je studentská architektonická soutěž na téma individuálního bydlení ve městě Cemex Betonový dům. Jejím tématem je řešení Masarykovy čtvrti, exponované lokality v Praze-Troji. Ta je v současnosti architektonicky a urbanisticky nevyřešená a vzbuzuje plamenné diskuze všech zainteresovaných stran.

Zastavitelnosti Masarykovy čtvrti bude proto v rámci AFP věnováno i Trojské sympozium, jehož se zúčastní všechny strany, kterých se toto téma dotýká, což jsou majitelé pozemků, odpůrci jakékoliv výstavby, zástupci rozvoje hlavního města Prahy a také zástupci botanické zahrady, která s pozemky sousedí. Celé sympozium proběhne pod taktovkou starosty městské části Prahy-Troje Tomáše Drdáckého.

Dny evropského dědictví

Troja se pak o víkendu 11.–12. září „otevře lidem“ v rámci Dnů evropského dědictví, jejichž součástí bude také Psí vycházka s architektem Zdeňkem Lukešem.