„Pokud se dotaci podaří získat, je reálné, že do tří nebo čtyř let se poutníkům a návštěvníkům otevřou i ty zahrady, které byly před nimi uzavřeny desítky, některé části i stovky let,“ informovala Právo kastelánka kláštera Slávka Matoušová. V budoucnu by se lidé měli procházet obnovenými cestičkami ve skalách a terasách nad řekou, kde je plánované i malé molo s lodičkami.

„Odtud nebo ze severní zahrady se základy románského chrámu sv. Kříže z 11. století budou lidé moci projít do Mariánské zahrady, kde je velké množství vzácných stromů. V jejím středu, v prostoru pod třemi borovicemi připomínajícím přírodní kapli, je naplánováno místo pro moderní sochu Panny Marie,“ dodala kastelánka. Na svou obnovu čeká podle kastelánky i nejkrásnější místo v klášteře, tzv. rajská zahrada – zelený čtverec uprostřed bývalého mnišského obydlí, které je v každém klášteře místem pro meditaci a vnímání krásy přírody.

Obnova jeskyně sv. Prokopa

„Významnými symbolickými prvky byly voda a strom, které se sem vrátí v podobě studny a jabloně mnohokvěté. Bude zde také velké množství bylin, koření a růže ve třech barvách symbolizujících ctnosti mnišského benediktinského života,“ uvedla Matoušová. Místo bude sloužit pro expozice přibližující mnišský život a umění a také pro menší společenské události, jako jsou svatby a komorní koncerty. Zpřístupnění se má dočkat i sousedící západní zahrada.

Toto místo, které v minulosti mniši a další obyvatelé kláštera využívali jako hospodářské zázemí a mnišskou zelinářskou zahradu, má být určeno pro aktivní odpočinek dětí i dospělých. Součástí projektu je rovněž obnova jeskyně sv. Prokopa, kterou objevil po druhé světové válce farář Pater Method Klement. „Studie její obnovy už byla schválena v loňském roce a nyní se připravuje projekt rekonstrukce a propojení legendárního příbytku poustevníka Prokopa s kryptou, kde je jeho symbolický hrob, a s poutním chrámem sv. Prokopa.