S čerpáním hypotečního úvěru čekají na dlužníka dvě menší nástrahy, tou první je doba čerpání, tou druhou je výše čerpaných prostředků. Doba čerpání je v případě koupě nemovitosti zpravidla 6 měsíců, u výstavby či rekonstrukce pak 24 měsíců. Pokud nestihnete úvěr vyčerpat během tohoto období, naúčtuje vám banka poplatek za rezervaci finančních prostředků, ten je stanoven procentem z nevyčerpané částky, a může dosáhnout až 1,5 % p.a. z nedočerpané částky, pokud je tímto poplatkem dlužník zatížen, bývá jeho výše zpravidla 0,5 % p.a.

Pokud jste již čerpání hypotečního úvěru dokončili s tím, že jste nakonec nepotřebovali tolik finančních prostředků, o kolik jste si na počátku zažádali, může vám banka opět naúčtovat poplatek, a to nemalý.

O ukončení čerpání banku informujte

Jednotlivé banky však ke svým klientům přistupují rozdílně, u některých je uvalen poplatek za nedočerpání hypotečního úvěru automaticky, jiné ke zpoplatnění nedočerpání přistupují pouze v případě, že nedočerpaná částka přesahuje určitý podíl z celkového úvěru, maximální částka nedočerpaného úvěru pak může činit 10 % - 50 % z celkového úvěru, některé banky nedočerpání úvěru nezpoplatňují vůbec, ovšem jak již bylo zmíněno výše, je nutné banku písemně informovat o ukončení čerpání úvěru, jinak se stále nacházíte ve fázi čerpání, a hrozí vám poplatek za rezervaci finančních prostředků.

Před podáním žádosti o hypoteční úvěr je tedy nezbytně nutné, obzvláště pokud se chystáte stavět či rekonstruovat, zvážit, o jakou částku budete bankovní instituce žádat, a o kolik by se mohl teoreticky snížit rozpočet na výstavbu či rekonstrukci. Ten doporučujeme spíše nadhodnotit, abyste se vyhnuli nepříjemnostem způsobeným tím, že za prostředky z hypotečního úvěru nebudete schopni výstavbu či rekonstrukci dokončit. V tomto případě by nezbývalo než čerpat jiný úvěr, což by vám v konečném zúčtování zvýšilo celkové náklady spojené se splácením těchto úvěrů.

Na otázky odpovídá nezávislý finanční konzultant Petr Rozkošný z Broker Consulting.

S manželem se rozvádíme. Domluvili jsme se na tom, že si nechá dům, ve kterém jsme žili s tím, že já bych si chtěla koupit nějaký menší byt. V bance mi však sdělili, že pokud budu chtít žádat o úvěr, bude muset být spolužadatelem i můj manžel. Lze nějak zařídit, aby manžel nebyl v mém hypotečním úvěru nijak angažovaný, když se rozvádíme?
Možností je počkat na vypořádání majetku, které vás v rámci rozvodového řízení čeká, pak již manžel nebude muset být spolužadatelem o hypoteční úvěr, rychlejší a nákladnější cestou je zúžení SJM ihned s tím, že i v rámci trvání manželství byste byla jediným vlastníkem nemovitosti vy, s tím, že i o hypoteční úvěr byste žádala pouze vy. Záleží na tom, jak moc spěcháte a kolik jste tomu ochotna obětovat finančních prostředků.
Rádi bychom si zrekonstruovali rodinný domek, který jsme před pár lety koupili, a který jsme financovali z hypotečního úvěru. V bance nám však řekli, že nám další úvěr nedají, nemovitostí již totiž nelze ručit.
V tomto případě je vhodné se v první řadě obrátit na banku, která vám financovala koupi této nemovitosti, a jejíž zástavní právo na nemovitosti vázne. Pokud vám tato banka odmítne navýšit částku stávajícího hypotečního úvěru, nabízí se možnost čerpání úvěru ze stavebního spoření, který nabízí ve srovnání se spotřebitelskými úvěry výhodnou úrokovou sazbu, a u kterého není nutné do určité výše ručit nemovitostí. Stavební spořitelny však mohou v souvislosti s výší čerpaného úvěru požadovat jiný typ zajištění, jako je např. ručitel či životní pojištění. Třetí, a pro vás asi nejméně přijatelnou variantou, je čerpání dalšího hypotečního úvěru s tím, že by v tomto případě byla zastavena jiná nemovitost, např. vašich rodičů. Tento krok je však velmi nepopulární a lidé ve vaší situaci raději volí variantu úvěru ze stavebního spoření. K výročí fixace se rovněž nabízí možnost starý úvěr refinancovat a zároveň si půjčit i na rekonstrukci.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.