Adekvátně vzrostl také celkový počet plánovaných rezidenčních projektů s 50 a více byty. Zatímco vloni developeři plánovali celkem 63 nových rezidenčních projektů, letos už jich je 82. Podle Evžena Korce, generálního ředitele Ekospol, je zvýšený počet plánovaných rezidenčních projektů jednoznačným signálem oživení realitního trhu.

Trh se vyčistil

„Po dramatickém propadu prodejů v roce 2009 developeři vyčkávali. Trh se do velké míry očistil od nekonkurenceschopných společností a došlo k jeho koncentraci. Dnes čtyři největší hráči na pražském realitním trhu kontrolují více než 60 % všech prodejů,“ vysvětluje Korec.

Ze zjištěných dat dále vyplývá, že největší rozvojový potenciál má městský obvod Praha 10, kde má vyrůst na pět tisíc nových bytů, což představuje téměř čtvrtinu plánovaného přírůstku. V těsném závěsu následuje Praha 9 se čtyřmi a půl tisíce bytů a Praha 4 se čtyřmi tisícovkami bytů. Čtvrtá významná rozvojová lokalita, Praha 5, má již znatelný odstup. Čilá developerská aktivita v posledních deseti letech totiž potenciál zdejšího území do značné míry vyčerpala. Přesto však čtyři nejvýznamnější uvedené lokality tvoří dohromady více než 80 % všech plánovaných bytů.

Naopak centrum města není pro větší developerské projekty zajímavé. Městské obvody Praha 1, 2, a 7 neregistrují v současné době buď vůbec žádné, nebo jen velmi malé developerské projekty. Výjimkou je městský obvod Praha 3, který – jako jediný – ještě disponuje dostatkem velkých území využitelných k revitalizaci a nové výstavbě.

Realita může být jiná

Skutečnost, že některé projekty, které analytici společnosti Ekospol monitorují, jsou ve fázi plánování již několik let, vyvolává otázku, jaké procento z plánovaných bytů se v dohledné době skutečně začne stavět. „S ohledem na dopady ekonomické recese na většinu developerů, kteří nestavějí z vlastních finančních prostředků a nyní jen těžko splňují kritéria pro získání bankovního úvěru, odhaduji, že do stadia realizace se dostane nanejvýš polovina z připravovaných projektů,“ uzavírá Evžen Korec.

FOTO: Ekospol, Právo-ti