Karlova univerzita loni předpokládala, že vilu Milada a blízkou Milušku převezme letos na jaře a na základně průzkumu navrhne, co s nimi. Očekával se převod nemovitostí bez plateb. Univerzita však zatím nedostala souhlas ministerstva financí.

„Oprávněnost bezúplatného převodu podmiňují složitým dokazováním veřejného zájmu,“ sdělil Právu mluvčí univerzity Václav Hájek.

Ministerstvu financí podle Radka Ležatky „chyběly podrobné informace o budoucím využití převáděných nemovitostí“.

„Také navrhovaná darovací smlouva vykazovala určité obsahové nedostatky ve směru nedostatečného zajištění budoucího využití majetku ve veřejném zájmu,“ uvedl Ležatka. Ministerstvo podle něho jen tak škrtem pera vily univerzitě přiklepnout nemůže, protože zákon říká: „Bezúplatně lze věc převést pouze ve veřejném zájmu anebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis.“ Proto by se podle Ležatky mělo do věci vložit ministerstvo školství, patrně také ve veřejném zájmu.

Univerzita tvrdí, že s průzkumnými a stavebními pracemi, kterými by doplnila informace o budoucím využití, může začít, až když jí vily budou patřit.

Časový plán převodu nelze v tuto chvíli ani odhadnout.Václav Hájek, mluvčí Karlovy univerzity

„Úmyslem UK je zřídit v těchto objektech ubytovací zařízení pro studenty doktorských studijních programů, a to i v rámci mezinárodních výměnných programů,“ popsal Hájek. Plán, co s vilami, se změnil, loni univerzita počítala s využitím pro fakulty v okolí.

Převod se však zablokoval, vily chátrají, a to zvlášť Milada, kterou od zásahu bezpečnostní agentury sápající se po uprchlících na střeše kryjí místo tašek plachty. Kdo ví, zda chátrání nakonec nejlépe neodpovídá veřejnému zájmu.

Dokdy takový stav bude platit, není nikdo schopen říci. „Termín a konečný výsledek schvalovacího řízení, bude-li provedeno požadované doplnění, tedy v současnosti nemůžeme předjímat,“ přiblížil Ležatka. Podobnou odpověď poskytl Hájek: „Časový plán převodu nelze v tuto chvíli ani odhadnout.“ Vile Milada tak bylo lépe, když na papíře neexistovala. Nepršelo do ní ani se v ní neproháněla meluzína.