Budova z poloviny 17. století je součástí renesančního centra Telče a je jmenovitě zapsána i na Ústředním seznamu kulturních nemovitých památek.

Po josefínských reformách sloužila armádě, ale od konce devatenáctého století slouží opět výchově a vzdělávání. Objekt už léta volal po zásadní rekonstrukci, jejíž finanční náročnost byla pro město nepředstavitelná.

Tvrdým oříškem byla i pro Masarykovu univerzitu. Instituce, která z principu odmítá zřizovat pobočky mimo sídelní Brno, však v případě Telče udělala výjimku. „Potenciál využití místa je obrovský,“ přiznal rektor univerzity Petr Fiala.

Rekonstrukce stála 145 miliónů

Rozsáhlá a zásadní stavební proměna byla zahájena před dvěma roky a stála 145 miliónů korun. Z 85 procent ji uhradily tzv. norské fondy, zbytek dofinancovala univerzita z vlastních zdrojů.

„Byl to největší projekt v grantovém období 2004 až 2009,“ potvrdil velvyslanec Norského království v Česku Jens Eikaas.

Podle kvestora univerzity Ladislava Janíčka probíhaly práce ve dvou etapách.
V jedné šlo o citlivý návrat vlastního areálu k původní architektonické podobě, druhou byla vestavba ubytovacích kapacit v rámci rekonstrukce krovu a střešního opláštění. Obě linie se setkaly ve finále letos v lednu.

Komplexně zmodernizovaný areál s celkovou kapacitou až 600 posluchačů zdobí obnovené dvorní arkády i klenby v přízemí či překrásné prostory sanovaného sklepa. Dílo přitom akceptuje moderní potřeby, takže studentům ani pedagogům nechybí vybavené učebny, posluchárny, knihovna a infocentrum, ale pamatovalo se i na studentskou kavárnu, menzu či bezbariérový přístup.

Denní studium do dvou let

Podle rektora Fialy by nejpozději do dvou let mělo být v Telči zahájeno denní studium. „Určitě tu nechceme pořádat jen konference a rozhodně by nebylo dobré, aby studenti a pedagogové dojížděli z Brna. Doufáme, že vytvoříme skupinu učitelů spjatých s tímto místem, kteří s ním budou ochotni spojit svou profesní a osobní kariéru,“ řekl a doplnil, že i studenti by měli být hlavně z regionu.

Univerzita dokonce chystá speciálně pro telčskou pobočku studijní program Management a správa kulturního dědictví, který už má zažádáno o akreditaci.