Přes padesát metrů vysoká věž pocházející z roku 1497 je ve špatném technickém stavu, který nedovoluje její zpřístupnění turistům, ale pouze vstup na vlastní nebezpečí. Radnice proto letos alespoň na nejnutnější opravy uvolní 2,6 miliónu korun. Podle starosty Jana Štěfáčka (SNK Přibyslav) se opravy budou v první fázi týkat zejména báně věže, která je v havarijním stavu a je vychýlená o 40 centimetrů na stranu.

„Opravu provede specializovaná firma, kterou v nejbližší době vybereme, pravděpodobně bez lešení z visutých lávek. Pomocí heveru se zvedne báň a vymění se shnilé trámy, na kterých leží,“ uvedl starosta.

Zároveň se přitom dovnitř do odkrytého tubusu věže dopraví dlouhé schodišťové trámy potřebné k pozdější plánované opravě dřevěného schodiště. Opravy se letos budou týkat také střechy, která dostane nový nátěr. Věž by se také měla stáhnout po obvodě ztužovacím věncem, kterým se opraví největší praskliny ve zdivu.

Rekonstrukce věže vypočítaná celkově na 18 miliónů korun bude pokračovat po etapách v dalších letech v závislosti na výši investic. Oprava začne podle Štefáčka nejdříve po 15. červnu, kdy končí hnízdění ptactva, které má na věži hnízda.