Značnou část zakázek zejména menších firem totiž tvoří ty krátkodobé, kdy společnost musí najímat pracovníky na konkrétní zakázky. A tady jsou velkoprostorové kanceláře v nevýhodě – možnost nafouknout kapacitu prostě tím, že se na přechodnou dobu přidá více stolů a židlí, jsou v praxi omezené. Podobně bývá v praxi obtížné nevyužité části velkoplošných kanceláří dále pronajmout či dohodou vypovědět.

V přeplněných kancelářích klesá produktivita práce

Rozlehlé prostory navíc s sebou přinášejí ztrátu soukromí a místo zaměstnavatelem očekávaného zvýšení produktivity práce může nastat pravý opak. Podle výzkumu vědců z University College v Londýně, jenž se uskutečnil na reprezentativním vzorku padesáti tisíc zaměstnanců, si skoro šedesát procent stěžovalo na nedostatek soukromí a klidného místa, což vedlo dokonce k projevům paranoidního chování. Produktivita práce zaměstnanců v přeplněných otevřených prostorách poklesla o plných dvacet procent.

„Jsme schopni firmám přidávat kanceláře třeba po jedné a podepisovat dodatky smluv každý měsíc, protože je nám jasné, v jaké jsou v současné fázi ekonomického cyklu obtížné situaci. Věříme přitom, že až se do ekonomiky vrátí stabilita, začnou být i nájemní vztahy mnohem stabilnější a dlouhodobější,“ vysvětluje Miroslav Příkop, generální ředitel společnosti, která se už řadu let orientuje právě na kancelářské nemovitosti takzvané béčkové kategorie, tedy moderně rekonstruované prostory s klasickým uspořádáním, umístěné v širším centru velkých měst.