Kdo dnes vůbec pracuje na smlouvu na dobu určitou? Nemusí jít pouze o práci ve výrobním podniku, kde je tento typ smluv tradičně rozšířen. Smlouvu na dobu určitou dobře znají i lékaři, učitelé, vojáci či řadoví kmenoví zaměstnanci. Se smlouvou na dobu určitou se můžete setkat ve všech profesích a prakticky i na všech stupních hierarchického stromu podniku.

V každém případě nemá smysl o žádosti o hypoteční úvěr uvažovat ještě v době zkušební lhůty, hypoteční úvěry se žadatelům ve zkušební lhůtě jednoduše neposkytují. Po jejím uplynutí bude bankovní instituce vedle výše příjmu zajímat i doba, na kterou je smlouva na dobu určitou sjednána.

„Standardně bývají tyto smlouvy uzavírány dle statistik na 12 měsíců, což je rovněž minimální lhůta pro akceptaci příjmu ve většině bank,“ říká Petr Rozkošný z Broker Consulting.

Disponujete pracovní smlouvou s touto či delší splatností, a skončila vám zkušební lhůta? Pak by neměla cesta k hypotečnímu úvěru být příliš složitá, snad jen podmínka některých bank mít do konce smlouvy minimálně 3 měsíce může některým způsobit vrásky na čele.

Smlouva na méně než rok

Ale mnohde se to dá řešit tak, že banka obdrží potvrzení od zaměstnavatele, že bude pracovní poměr prodloužen. Co však dělat v případě, že máte smlouvu na dobu určitou uzavřenou na dobu kratší než 12 měsíců?

Důležitou skutečností je to, zda se jedná o první smlouvu na dobu určitou, nebo jestli již byla tato smlouva u stejného zaměstnavatele v historii obnovena. Pokud se jedná o prodloužení původní smlouvy, nemusí být ani smlouva na dobu určitou s platností kratší než 12 měsíců problém, opět si však dávejte pozor, aby v době podání žádosti o hypoteční úvěr zbývaly do konce platnosti pracovní smlouvy minimálně tři měsíce. Máte-li ovšem u svého zaměstnavatele první smlouvu na dobu určitou se splatností kratší než 12 měsíců, je cesta k získání hypotečního úvěru podstatně komplikovanější.

Je potřeba však též podotknout, že u některých bank jsou vymezena povolání, která mají výjimku, a i když lidé mají pracovní smlouvu na dobu určitou, banka na ně pohlíží, jako kdyby měli smlouvu na dobu neurčitou. Jsou to učitelé, zdravotní sestry, lékaři, vojáci a policie.

Na vaše dotazy odpovídá Petr Jaroš ze společnosti Broker Consulting.

Je mi 38 let, mám pracovní poměr na dobu neurčitou a můj čistý měsíční příjem je 18 000 korun, 5 000 Kč alimenty. Žiji v družstevním bytě se dvěma syny (17 a 14 let). Tento byt jsme kdysi koupili s manželem společně. Nyní se rozvádíme a já bych chtěla manžela vyplatit a byt převést do osobního vlastnictví pouze na sebe. Proto potřebuji získat částku 350 000 Kč. Po dobu 4 let spořím stavební spoření, kde mám nyní asi 40 000 Kč. Při svých příjmech a výdajích můžu splácet měsíčně max. 1500 - 2000 Kč. Můžete mi poradit nevhodnější řešení a postup?
Ve vašem případě přicházejí v úvahu dvě možnosti řešení:
1) Vzít si na byt hypotéku ve výši 350 000 Kč. Ovšem abyste již byla pouze vy dlužníkem a nikoliv společně s manželem, bude nutné již mít rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci. Je potřeba s notářem udělat dohodu o vyrovnání společného jmění manželů a stanovit tam dostatečně dlouhou dobu na provedení tak, aby bylo možné toto provést. Pak můžete jednat o hypotéce, ideálně s nějakým nezávislým specialistou, neboť družstevním bytem nelze ručit a musí se vybrat banka i typ hypotéky tak, aby to bylo proveditelné a pro vás s co možná nejmenšími náklady. Schůdné řešení se jistě najde, pokud bude možné převést váš družstevní byt nejpozději do 1 roku do osobního vlastnictví. Měsíční splátka hypotéky by se v tomto případě při splatnosti 25 let pohybovala kolem 2000 Kč. Peníze na stavebním spoření můžete využít jako finanční rezervu, pokud jinou rezervu nemáte.
2) Z uzavřeného stavebního spoření si můžete vzít překlenovací úvěr na částku 350 000 Kč. Též však až po rozvodu, neboť dokud jste manželé, tak by na úvěru musel být dlužníkem i manžel. Výhodou této varianty je, že u některých stavebních spořitelen není nutné ručit bytem. Na druhou stranu může být měsíční splátka o něco vyšší (úvěr bude na kratší dobu) a navíc byste si tímto způsobem vyčerpala vaši jedinou finanční rezervu.
Z pohledu finančního plánování a finanční stability vaší rodiny je vhodnější první z uvedených variant.
V červnu 2010 jsem uzavřel stavební spoření s cílovou částkou 800 000 Kč. Má význam vložit mimořádný vklad, např. 200 000 nebo 300 000 Kč, abych dosáhla rychleji hodnotící číslo (event. aby byl nižší překlenovací úvěr)? Chci žádat o úvěr v březnu 2012 pro přefinancování stávající hypotéky.
Pro refinancování stávající hypotéky za rok předpokládám, že bude v době konce fixace. Jinak doporučuji velmi dobře zvážit, protože pokud budete hypotéku chtít refinancovat jindy, než v době výročí fixace, bude banka jistě uplatňovat pokutu za předčasné splacení. Zda se vyplatí refinancovat hypotéku je vždy dobré zkonzultovat, ideálně s nezávislým specialistou, a to tak 2-3 měsíce před datem výročí fixace. Takový specialista posoudí, zda stávající banka novou sazbu dá takovou, že je refinancování zbytečné, a nebo vybere nejvýhodnější způsob refinancování. Zda to bude vaše stavební spoření či jiná banka, se v tuto chvíli obtížně stanoví.
Nevýhodou překlenovacího úvěru je mimo jiné i to, že úrok se platí z celé cílové částky. Výše naspořených prostředků pouze urychlí přidělení řádného úvěru, ale o kolik, to je vždy nutné přesně spočítat na vaší konkrétní smlouvě. Může být dokonce levnější Vaše prostředky přímo dát za rok jako mimořádnou splátku stávající hypotéky a nový úvěr tak bude daleko nižší. Proto by bylo spíše výhodnější vaše jednorázové volné prostředky (200 - 300 tis.) vložit na spořicí účet. Rozdíl úrokové sazby u překlenovacího a řádného úvěru činí okolo 2 %. Stejné zhodnocení vám spořicí účet za rok sám vydělá a zároveň budete mít volné prostředky stále k dispozici a budete se moci na začátku příštího roku lépe rozhodnout, co udělat.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi