„Samospráva města Český Krumlov nemá žádnou legální možnost, jak by mohla zasahovat do nynějšího umístění a podoby otáčivého hlediště. Pozemek není města, ani stavba nepatří městu,“ sdělila místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová (Sdružení nezávislých – město pro všechny).

Poznamenala, že město Český Krumlov nabízí alternativní řešení, a to v případě, že by se stát nedohodl s Českými Budějovicemi na stávajícím umístění.

„Co může Český Krumlov jako město pro otáčivé hlediště udělat, je připravit zázemí pro případné nové místo pro novou venkovní divadelní scénu,“ je přesvědčená místostarostka.

Zmínila, že návrhem na změnu v územním plánu ohledně možnosti výstavby točny v zahradnictví by se mohlo zabývat zastupitelstvo ještě v letošním roce.

Památkáři považují alternativní řešení za přijatelné

„K projednávání návrhu byly přizvány rovněž orgány památkové péče, které využití této lokality pro nové přírodní divadlo považují za přijatelné. V současné době projednávání pokračuje úkony dle stavebního zákona,“ konstatovala Zikmundová.

Ta je také zástupkyní města v pracovním týmu pro vypracování Zprávy o stavu památky UNESCO.

„Aktualizace zprávy byla dokončena v lednu. Konečným zpracovatelem a předkladatelem zprávy je ministerstvo kultury. Zpráva byla za ČR odeslána diplomatickou poštou Výboru světového dědictví jako podklad pro červencové jednání v Bahrajnu,“ dodala Zikmundová.

Otáčivé hlediště leží na pozemku Národního památkového ústavu a jeho stavba je v majetku statutárního města České Budějovice. Správní úkony jsou vedeny z logiky místní příslušnosti Městským úřadem Český Krumlov. Majitel otáčivého hlediště s majitelem pozemku mají podepsánu nájemní smlouvu o nájmu pozemků a nebytových prostor do konce roku 2015.