„Jedná se o první část rekonstrukce dvorany. Historicko technický průzkum má říci, které prvky lze zachovat a které musejí být vyměněny za repliky. Je to památkově chráněný objekt,“ řekl Právu mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Do přelomu léta a podzimu nadcházejícího roku hodlá investor, jímž je akciovka Masaryk Station Development, opravit střechu dvorany, sloupy, jež ji podepírají, podlahu a kanalizaci pod ní.

První fáze rekonstrukce nádraží má pak podle Šťáhlavského plynule přejít do dalších oprav. Masaryk Station Development, v níž mají dráhy podíl, zdůrazňuje, že je třeba modernizovat kolejiště, trakční vedení a zabezpečovací zařízení.

Masarykovo nádraží ve stylu pozdního empíru slouží železnici už 165 let, od roku 1845. Tehdy bylo jedním z největších v Evropě. Od té doby už sedmkrát změnilo jméno. Původně neslo podle věstníku Klubu Za starou Prahu název Praha, v 60. letech 19. století pak Praha státní nádraží. V roce 1919 nádraží dostalo jméno T. G. Masaryka.

V březnu 1939 se nádraží jmenovalo Hybernské, po válce opět Masarykovo, od roku 1953 Praha Střed. V roce 1990 se vrátilo opět ke jménu prvního československého prezidenta.