Letošní rozpočet přitom na program Nový panel pamatoval částkou zhruba jedné miliardy korun.

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (Věci veřejné) před poslanci řekl, že situace v rozpočtu státu neumožňuje nalézt zdroje na tento program, ale pevně doufá, že se v průběhu roku podaří s ministrem financí najít řešení, jak zajistit aspoň minimální pokračování běhu programu Nový panel. „Program byl jedním z nejúspěšnějších,“ uvedl ministr. Podle jeho slov tak fond bude z větší části pouze administrovat již dříve uzavřené závazky fondu.

Zpravodaj Jan Babor (ČSSD) ve středu ostře kritizoval, že vláda rezignovala na podporu oprav, rekonstrukce a modernizace bytového fondu. Upozornil, že řada vlastníků bytů a domů již investovala velké peníze do přípravy oprav, například do projektů a auditů.

Zastavení přijímání nových žádostí letos v srpnu vyvolalo bouři nevole nejen samotných vlastníků, k nimž patří i bytová družstva, tak i firem, které se na realizaci podílejí. Reálně hrozí, že se tolik potřebné rekonstrukce domů výrazně zpomalí. Fond nemá peníze ani na havarijní opravy.

Podpora na opravy panelových domů byla rovněž poskytována z programu Zelená úsporám, ale přijímání žádosti bylo od konce října pozastaveno a má být obnoveno od 1. února 2011.