„Zdejší pacienti získali dočasný azyl v nedaleké kutnohorské nemocnici. Díky tomu nenabere stavba zpoždění, protože jinak by se vše muselo složitě přesunovat a zpoždění by mohlo být i roční. Takhle bychom měli mít do roka hotovou stavbu,“ uvedl při zahájení rekonstrukce středočeský hejtman David Rath (ČSSD). Rekonstrukce objektu z období před první světovou válkou je už podle vedení nemocnice nutná.

„Zejména je nezbytná oprava všech rozvodů. Budova bude vybavena novou zdravotnickou technologií, bude tady oddělení neurologie, klinické biochemie, ortopedie, novorozenecká a pediatrická JIP a další pracoviště,“ uvedl ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel.

V budově bude také lékárna a obchod. Náklady na rekonstrukci ve výši kolem 300 miliónů uhradí z velké části evropské fondy, přes 46 miliónů hradí Středočeský kraj, který je vlastníkem nemocnic. Zcela nová budova by se měla na jaře příštího roku začít stavět také v areálu mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice.

Budova by měla navazovat na pavilón, kde je umístěno oční oddělení a neurologie, a zároveň na nejstarší nemocniční objekt, kde je nyní lůžková rehabilitace a část interny. Právě ta by se v budoucnu měla do nových prostor přestěhovat. „V současné době máme internu rozmístěnou různě po areálu nemocnice. Část je v tom nejstarším pavilónu a část, kde jsou převážně ambulantní služby, je v pavilónu původně určeném pro oční a neurologii. Gastroenterologie je pak v pavilónu, kde je chirurgie,“ upřesnil ředitel Ladislav Horák.

Všechna zmíněná interní oddělení se tak sestěhují do nové budovy, v níž bude v horních patrech i lůžková část a JIP. Pod pavilónem je naplánován i parkovací dům s kapacitou 130 míst. Výstavba pavilónu včetně technologií by měla stát zhruba čtyři sta miliónů korun, z nich téměř 80 procent bude platit Středočeský kraj, zbytek zaplatí nemocnice z vlastních zdrojů. Podle předpokladů by měl být pavilón otevřen na podzim roku 2012.