Nejčastějším způsobem financování koupě družstevního bytu je využití předhypotečního úvěru. Tato možnost přichází v úvahu ale jen za předpokladu, že nemovitost bude do roka nebo dvou převedena do osobního vlastnictví.

V současné době nabízí předhypoteční úvěry 4-5 bank na našem trhu. Jejich princip je jednoduchý: banka půjčí na překlenovací období peníze na základě příslibu družstva o převedení bytu do osobního vlastnictví v určitém termínu.

„Jedná se o podobný model jako u překlenovacího úvěru ke stavebnímu spoření. To znamená, že dlužník po dobu, než se nemovitost převede do osobního vlastnictví, splácí jen úroky a jistina zůstává stejná. Teprve po převedení do osobního vlastnictví se úvěr překlopí do standardního hypotečního úvěru s nižší sazbou a splátkami jistiny i úroků. Z pohledu bank jsou předhypoteční úvěry poměrně rizikové, protože půjčují peníze, aniž by měly nějakou zástavu. Tomu odpovídá i výše úroků, která se pohybuje o přibližně jedno procento výše než u standardních hypoték“, vysvětluje Jan Lener z Broker Consulting.

Komplikace nastávají, když se nepodaří splnit termín převodu nemovitosti do osobního vlastnictví. Banka pak může úvěr sesplatnit nebo u něj určit vysokou úrokovou sazbu odpovídající spotřebitelským úvěrům.

Úvěr ze stavebního spoření

Další variantou financování družstevního vlastnictví je úvěr ze stavebního spoření. Některé stavební spořitelny umožňují půjčit až dva milióny. Podmínkou jsou v těchto případech tři ručitelé, jejichž sehnání může být v dnešní době poměrně problematické.

Třetí možností, jak zafinancovat koupi bytu v družstevním vlastnictví, je zastavení jiné nemovitosti. Ta musí být samozřejmě v osobním vlastnictví a její hodnota musí odpovídat minimálně výši úvěru. V úvahu přicházejí i 100% hypotéky, ovšem ne každá banka je ochotna je poskytnout a zároveň je třeba u nich počítat s výrazně vyššími úroky.

U financování nemovitostí v družstevním vlastnictví platí dvojnásob, že je třeba pečlivě vybírat banku, protože možnosti, podmínky a úrokové sazby se v těchto případech u jednotlivých bank velmi liší.

Na vaše dotazy odpovídá Květa Šťastná a Jan Lener ze společnosti Broker Consulting.

Prosím o radu ohledně životního pojištění. Finanční poradce mi uzavřel životní pojištění se splátkou 500 Kč měsíčně. Nevím ale, zda je toto pojištění dobré. Mám pocit, že je lepší stavební spoření.

K posouzení vhodnosti uzavřených produktů je třeba znát, za jakým účelem byl tento produkt uzavírán a jaké jsou jeho parametry.

Pokud jste si přál finanční zabezpečení rodiny pro případ ohrožení vašeho života (smrti), pak řešením je životní pojištění, nejlépe rizikové. Otázkou pak je, zda a jak máte zabezpečena další rizika, která jsou četnější – např. úraz s trvalým následkem nebo velmi vážné onemocnění. A neméně důležitou otázkou je to, zda takové pojištění vůbec potřebujete, protože u svobodného člověka nebo v rodině s dostatečně velkou finanční rezervou nemusí být ani potřeba pojištění života sjednávat.

Vaši situaci neznám, ale pokud srovnáváte životní pojištění se stavebním spořením, pak vám zřejmě jde spíše o finanční rezervu, případně o základ pro financování vlastního bydlení.

V tom případě vám lze doporučit ponechání rizikového životního pojištění (pokud je ve správné výši a kryje dostatečně rizika) a vytvářet si k tomu finanční rezervu buď krátkodobě prostřednictvím zmíněného stavebního spoření (s možností budoucího úvěru) nebo dlouhodobě prostřednictvím vhodného produktu pravidelného investování. To vám v dlouhodobém horizontu může přinést mnohem vyšší výnos než stavební spoření či jiné spořící produkty dostupné na finančním trhu.

Nejlepším řešením je pro vás v tuto chvíli jedině komplexní finanční plán, který vám nezávislý finanční poradce zpracuje bezplatně a přímo na míru vašim současným i budoucím potřebám. Prostřednictvím tohoto finančního plánu získáte model optimálního zabezpečení jak rodiny, tak i majetku, tvorby krátkodobých i dlouhodobých finančních rezerv a v neposlední řadě také výpočet renty, kterou si během svého aktivního života můžete postupně vytvořit tak, abyste v době, kdy již nebudete pracovně aktivní, zůstal finančně nezávislý a měl tak šanci na důstojně prožité stáří. Jedině takto zpracovaný plán objektivně posoudí i vhodnost veškerých vámi již sjednaných produktů včetně dotazovaného pojištění a stavebního spoření.

Naše desetiletá dcera má založeno stavební spoření, které jí platíme už od narození. Poraďte prosím, co s takovým stavebkem provést? Znám takových lidí hodně.

Univerzální rada existuje. Jednejte v souladu s cíli, které máte s penězi. Po deseti letech už celkové efektivní zhodnocení stavebního spoření nebude vysoké, obzvláště nyní, kdy stavební spoření čekají změny ve výši státní podpory a zdanění úroků. Je pravděpodobné, že pro další spoření na 3 a více let najdete efektivnější produkt. Ovšem jestli budete chtít peníze za rok, dva použít například na vybavení pokoje dcery, pokračujte dál ve stavebním spoření. Na velmi krátkých horizontech byste museli využít konzervativní produkty (spořicí účet) a to už můžete zachovat stavební spoření, neboť na něm bude zhodnocení o kousek vyšší. Rozhodněte se na základě propočtů, nikoliv emocí. Nechte se poučit o rizicích od finančních konzultantů, abyste mohla učinit správné rozhodnutí.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.