Podle pojistných podmínek je třeba škodu nahlásit bez zbytečného odkladu po jejím vzniku. Může se však stát, že z různých důvodů škodu na majetku zjistíte až několik dní nebo týdnů po povodních. Například pokud se jedná o rekreační nemovitost, kam se dostanete jen jednou za čas nebo se vracíte ze zahraniční dovolené.

V těchto případech je samozřejmě možné škodu nahlásit i se zpožděním, počítejte však s tím, že pojišťovna se bude zajímat o důvody tohoto prodlení a může dojít k nižšímu pojistnému plnění, než odpovídá způsobeným škodám, z důvodu, že jste například nezabránili zvětšováním škody na svém majetku.

Co byste si měli pro pojišťovnu připravit

V první řadě si zjistěte, zda se pojištění vaší nemovitosti nebo domácnosti vztahuje i na případ povodně, resp. záplavy. Ne u všech pojišťoven jsou tyto případy standardní součástí pojištění nemovitostí a u některých z nich je třeba je mít připojištěny. Pro vlastní hlášení pojistné události není nutné mít v ruce přímo originál pojistné smlouvy. Ale je potřeba znát aspoň pojišťovnu, u které jste smlouvu uzavřeli, a poskytnout jí vaše identifikační údaje, pomocí kterých smlouvu dohledá.

Pojistné události můžete nahlásit buď telefonicky na zákaznických linkách, jejichž čísla jsou uvedena na webových stránkách pojišťoven, pomocí elektronických formulářů, nebo v kancelářích či pobočkách pojišťoven. Některé pojišťovny v současné době distribuují formuláře na hlášení pojistných událostí i na obecní úřady.

Co nejdříve proveďte fotodokumentaci vzniklých škod. Foťte i detaily zničených předmětů (například elektrospotřebičů), na kterých budou čitelné štítky se značkou a typem výrobku. Vytvořte si seznam všech poškozených a zničených věcí s uvedením jejich popisu, stáří a pořizovací ceny a do příchodu likvidátora, pokud tomu nebrání závažné, například hygienické, důvody, poškozené věci neodvážejte, ani jinak nelikvidujte.

Jaké náklady spojené s povodní lze proplatit

Pokud máte možnost přiložit k seznamu poškozeného majetku i pořizovací doklady nebo záruční listy, zejména u elektronických přístrojů, máte větší šanci získat z pojistného plnění adekvátní náhradu škody.

Součástí pojistného plnění mohou být i náklady, které prokazatelně vynaložíte na likvidaci škody. Veďte si proto jejich záznam a uchovávejte i během likvidace škod všechny účtenky. Obdobně se uchovávejte i doklady o nákladech vynaložených na nouzové ubytování, protože i ty většina pojišťoven proplácí. Nezapomínejte také na své právo při návštěvě likvidátora požádat o výplatu zálohy pojistného plnění.

Na Vaše dotazy odpovídá Milan Vokoun, finanční konzultant ze společnosti Broker Consulting.

 Dcera dospořuje stavební spoření a současně si pořídila byt. V současnosti splácí překlenovací úvěr ve výši 300 tisíc Kč. Do zástavy byl dán náš rodinný dům a nebylo zapotřebí ručitele. Nyní se dcera zdržuje v zahraničí, byt pronajímá (ten se splácí sám nájmem), já pouze pomáhám s vedením evidence. Protože dcera bude do budoucna investovat do koupě jiné nemovitosti a tohoto bytu se rozhodla vzdát (nejspíš darovací smlouvou), zajímalo by mě, zda je možnost „postoupit“ byt i se smlouvou o úvěru a splátkami na jinou osobu (na mně jako matku). Do budoucna by ji tak tato smlouva o meziúvěru a následně i úvěru nezatěžovala při koupi a splátkách jiné nemovitosti.

Smlouvu o stavebním spoření lze převést na nového dlužníka vždy se souhlasem stavební spořitelny. Stavební spořitelna většinou tento souhlas dá, pokud se pro ni nezhorší podmínky. V podstatě máte na výběr, zda nový dlužník převezme smlouvu jako celek změnou dlužníka ve stávající smlouvě (smlouva zůstane tak, jak byla původně nastavena se stejnou dobou splatnosti, výší splátek,... ) nebo se současná smlouva jednorázově splatí novým úvěrem. Ve vašem případě lze doporučit konzultaci s hypotečním poradcem, který dle podmínek stávající smlouvy o úvěru a dalších konkrétních parametrů, jako jsou například vaše příjmy a věk, zvolí nejvýhodnější variantu.

V roce 1990 jsme stavěli rodinný dům a dostali jsme příspěvek od státu ve výši 160 000 Kč. Nyní jsem si zjistila, že máme na náš dům omezení vlastnického práva (název – půjčka od organizace). Dům jsme stavěli v letech 1990-1993, státní příspěvek jsme dostali v roce 1990. Chtěla jsem se zeptat, co s tím.

Pravděpodobně jste si brali úvěr na bydlení a jeho součástí byla i tato půjčka z Fondu bydlení na zvýhodněnou (bezúročnou) půjčku. Podmínkou tohoto zvýhodnění bylo dodržení lhůty 10 let od kolaudace, po kterou nesmíte nemovitost prodat, jinak byste platili normální úrok. Pokud nahlédnete na Katastrálním úřadu do sbírky listin, zjistíte přesně, o co se jednalo. A následně pak máte možnost požádat o výmaz této zástavy. Pokud se opravdu jednalo o půjčku Fondu bydlení, pak se v této záležitosti budete muset obrátit na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.