Peníze v čase stále mění hodnotu. Zatímco před 15 lety byl dnešní průměrný plat považován za vysoký, dnes si za něj lidé tolik nepořídí. Pozvolné znehodnocení ceny peněz - inflace, jsou běžné projevy zdravé ekonomiky. Díky nim se vám splátka hypotéky na horizontu 10 – 20 let vůči vašemu příjmu pravděpodobně zmenší. To je dobrá vyhlídka.

V krátkodobém horizontu nezapomeňte na nepříjemnou hrozbu zvýšení splátky po uplynutí fixačního období. Lidé, kteří si pořídili bydlení na hypotéku před třemi lety, dnes čelí zvýšení splátek až o tisíce korun. Při zvýšení sazby o 1 % činí nárůst splátky miliónové hypotéky na 20 let okolo 600 korun každý měsíc. Nechte si v rodinném hospodaření rezervu, neždímejte svůj rozpočet do poslední kapky.

Finanční plán i rozbor trhu

Před podáním žádosti o hypotéku se ujistěte, jestli jste nepřehlédli speciální typy hypoték. Jedná se o hypotéky s variabilní sazbou nebo o kombinaci s podílovými fondy. Pro většinu lidí nejsou speciální produkty vhodné, ale ověřte si, ke které skupině patříte.

Nezapomeňte si nechat zpracovat celkový přehled trhu. Podle statistik společnosti Broker Consulting více než 68 % lidí platí na hypotéku zbytečně mnoho peněz. Je důležité výběru banky věnovat dostatek času a případně si nechat i vypracovat vhodnou variantu od nezávislého finančního konzultanta, tím si potvrdíte správnost volby.

Při splácení hypotéky nemusí jít vždy vše podle plánu. Přesto však lidé na rizika nemyslí. Ideální je zahrnout hypotéku do finančního plánu, který umí ošetřit i hrozící rizika.

Na Vaše dotazy odpovídá Vít Pavelčák, finanční konzultant ze společnosti Broker Consulting.

Můj dotaz se týká stavebního spoření. Stále platím jednu stavební smlouvu za starých podmínek už osm let. Také mám dvě nové, zatím spící smlouvy uzavřené před dvěma roky a posílám tam udržovací poplatek, aby mi nezrušili účet. Žádám o radu, jak mám dál postupovat. Nemám vše zrušit a spořit jinam, i když o peníze na spících účtech přijdu? O úvěru neuvažuji.

Zásadní otázka, kterou si dnes lidé pokládají v souvislosti se stavebním spořením, zní, jaké jiné možnosti existují a jak vhodně použít prostředky, které již mám naspořené. Způsob zhodnocování peněz by měl vždy odpovídat vašim cílům, potřebám a míře rizika, které jste ochoten podstoupit. S volbou nejvhodnějšího nástroje vám pomůže finanční plán, který sestavuje na základě vašeho zadání profesionální finanční konzultant.

Obecně platí tato pravidla. Pokud vám měsíčně přebývají finanční prostředky a máte dostatečnou finanční rezervu, můžete se zaměřit na plnění svých cílů. U cílů do pěti let je vhodné být ukázněný a příliš neriskovat. Proto se jako alternativa jeví spořicí účet, jenž výnosem nepřesáhne stavební spoření, ale peníze jsou stále k dispozici. Podobné jako spořicí účet (s minimálním rizikem) jsou i tzv. fondy peněžního trhu, kde se zhodnocením můžeme pohybovat kolem 3 % p.a. Stále poměrně bezpečnou alternativou jsou fondy dluhopisové. Výnos se dá očekávat mezi 4-5 % p.a. Čím déle peníze zhodnocujete, tím menší je riziko, že vaše úspory poklesnou pod vloženou hodnotu, výnosy totiž nejsou garantované. V horizontu nad 10 let mohou portfolia obsahovat i část akciovou, právě kvůli zajímavějším výnosům.

Důležité tedy je, zda peníze pouze zhodnocujete za konkrétním účelem, po určitou dobu, nebo spoříte, abyste z toho někdy něco měl. Ve vašem případě je dluhopisový podílový fond takřka identickou náhradou stavebního spoření, co se výše očekávané výnosnosti týká. Nechte si spočítat, zda existuje výhodnější alternativa k dlouhodobému stavebnímu spoření. S novými smlouvami můžete počkat, jak se vyvine reforma stavebního spoření, napovědět by měl finanční plán.

Mám třikrát uzavřeno stavební spoření, a to už hodně dlouho. Naspořeno je na všech něco kolem 200 tisíc korun. Peníze momentálně na nic nepotřebuji, spořil jsem pro děti. Smlouvu mám uzavřenou na oněch 4500 Kč státní podpory. V případě, že mi dá stát jen polovinu státní podpory je podle mě nevýhodné spořit. Poraďte mi, jak nejlépe zhodnotit tyto peníze. A od kdy může tato neférová sankce, kdy průběh spoření někdo pozmění, nastat?

Zákon dnes ještě nemá konkrétní podobu, nicméně můžeme jisté věci očekávat, pravděpodobně v příštím roce. Stavební spoření má nové a staré podmínky, které se jednak liší státní podporou, ale také její formou. U takzvaných starých podmínek je vaše podpora smluvně daná (25 % z max. 18 tisíc za rok), u „nových“ podmínek je daná odkazem na novelizovaný zákon č. 96/1993 sb. (dnes 15 % z max. 20 tisíc ročně). Pokud by se změnil zákon, nedotkne se to „starých“ smluv, ale pouze těch s novými podmínkami. Stát tedy zřejmě zvolí jiný postup. Jednoduše uvalí 50% daň na státní podporu.

Pokud máte naspořeno 200 tisíc a státní podpora dosahuje výše 4500, navíc jsou prostředky smluvně zhodnocovány 2 % p.a., pak je výsledný efekt zhodnocení peněz něco přes 4 % p.a. To dokáže i dluhopisový, nebo zajištěný fond. Čím déle máte stavební spoření a čím více v něm máte peněz, tím menší výnos vám přináší. Jeho výhodnost v čase klesá. Případným snížením státní podpory tento jev nabude většího významu. U alternativních řešení se tak neděje. Nechte se informovat o výhodách a rizicích spojených s jiným řešením, než pouze stavebním spořením.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.