„Oprava se dotýká koruny hradeb a hradebních nik,“ uvedla Soňa Vrbová z investičního odboru města.

„Koruna se dorovnává a zajišťuje, z nik se vybourává cihlové začištění a doplňují se kamenem,“ dodala. Vyškrabány a znovu vyplněny budou všechny spáry. Zmizely i náletové rostliny. Práce mají být hotovy do konce listopadu.

Město se do oprav pustilo poté, co část těchto hradeb získalo do svého majetku od soukromého majitele a státu. Východní pás městského opevnění tímto zásahem ale nebude kompletní. Do budoucna bude třeba obnovit ještě několik desítek metrů navazujících hradeb. I tyto práce budou realizovány na základě zpracované projektové dokumentace.

Hradby pocházejí z období kolem poloviny 14. století. Pozornost poutá jejich zachovalost, kterou stvrzuje několik věží. Původně jich mělo opevnění po obvodu čtyřiadvacet. Hradby patří k významným památkám města.