Investorem rekonstrukce za 140 miliónů korun (bez DPH) je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové (VaK), která stavbu financovala bez evropských dotací.
Jak Právu uvedl ředitel VaK František Barák, bez dotací byla stavba levnější, neboť nebylo nutné platit například evropské auditory a právníky.

Stočné se nezvýší

„Evropské projekty mají svá pravidla, většinou do nich musíte zahrnout i věci, které nepotřebujete. Často také s penězi, které vám někdo dal, nešetříte. Řekl bych, že u projektů dotovaných EU v hodnotě stovek miliónů se jedná o desetimilióny, které zbytečně a neúčelně zaplatíte. To vede k zvyšování ceny vodného a stočného, protože musíte generovat nemalé prostředky na spolufinancování,“ míní Barák.

Rekonstrukce hradecké čističky, která začala koncem roku 2008, byla financována vícezdrojově. Celkem 49 miliónů pochází z dotace ministerstva zemědělství, další část z úvěru asi 63 miliónů korun, u kterého stát refunduje čtyři procenta úroku. Zbylou částku investoval vlastník formou předplaceného nájemného, které poskytl provozovatel čistírny, společnost Královéhradecká provozní ze skupiny Veolia Voda ČR.

„Významné je, že jsme do budoucna nezatížili klienty, cena stočného se nezvýší,“ slíbil Barák a dodal: „Zachováme příslib provozovatele, protože provozní podmínky umožňují zvyšovat vodné a stočné již jen o inflaci, DPH, poplatky za vypouštění vody a podobně.“ Díky rekonstrukci prochází polovina odpadní vody novým filtračním zařízením. Jde o první stavbu tohoto typu u nás.

Škodlivý dusík vybublává

„V horní části nové budovy jsou pod vodou, ve dvou filtračních komorách, umístěny tzv. postdenitrifikační filtry. Odpadní voda tudy protéká vzestupně a prochází přes vrstvu speciálně upravených kuliček polystyrénu. Na povrchu těchto kuliček jsou uchyceny mikroorganismy, které odstraňují z odpadní vody dusík ve formě dusičnanů a přeměňují jej na plynný dusík. Ten vyprchává do atmosféry ve formě bublinek,“ vysvětlil Jakub Hanzl, generální ředitel Královéhradecké provozní.

Společně s rekonstrukcí ČOV byla postavena nová dmychárna, umožňující lepší regulaci dodávaného vzduchu do biologického stupně čištění.

Současně byl zaveden nový řídicí systém včetně rozšíření a zpřesnění měření množství a kvality odpadní vody, akumulace a řízené dávkování kalové vody do regeneračních nádrží a instalace nové odstředivky kalu.