Zahradní nábytek, sekačka na trávu, sportovní nářadí a mnoho dalších věcí se v létě stává samozřejmou součástí zahrad u rodinných domů. Jedná se o majetek za desítky tisíc korun, proto je jeho odcizení nebo zničení živly poměrně nepříjemnou záležitostí. S pojištěním těchto věcí to ale není tak jednoduché. Po technické stránce by se na tyto věci mělo vztahovat pojištění domácnosti, ale u velké části pojišťoven není zahrada u tohoto produktu místem pojištění.

Pokud chcete mít toto vybavení pojištěno, musí se nacházet v uzamčené stavbě, například kůlně nebo garáži. I v případě, že jsou věci uloženy v těchto prostorách, nemusí plnění od pojišťovny odpovídat skutečné výši škody. Zejména v případě odcizení a zajištění stavby pouze jednoduchým zámkem může být limit plnění velmi nízký, například 30 000 Kč. Vyšší limity plnění pak pojišťovny podmiňují kvalitnějším zabezpečením. Jejich výše a předepsané požadavky na zajištění najdete v pojistných podmínkách svého produktu.

V současné době nabízejí některé pojišťovny ale i produkty pojištění domácnosti, které umožňují pojistit i zahradní nábytek umístěný volně na ploše zahrady, a to i pro případ krádeže. V tomto případě ale pojišťovny zohledňují relativně nízkou úroveň zabezpečení a omezují maximální plnění na několik málo desítek tisíc. „Nikdy nezapomínejte, že nutnými podmínkami plnění pojišťovny z pojištění domácnosti v případě odcizení jsou nahlášení škody policii, sepsání protokolu a jednoznačné stopy po vloupání, např. poškozený plot,“ říká Jan Lener, finanční konzultant z Broker Consulting.

Díky rozdílnostem v přístupu pojišťoven k pojištění tohoto majetku je vhodné se poradit s odborníky, kteří vám pomohou vyhodnotit, zda vaše současná smlouva dostatečně chrání tento majetek, a vybrat, kde by pro vaši konkrétní situaci bylo možné pojištění nastavit nejvýhodněji. Upozorní vás také na výjimky z pojištění, které by vás mohly nepříjemně překvapit.

Na vaše dotazy odpovídá Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting.

Máme s partnerem v plánu čerpat překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Celková potřebná částka je 1 000 000 Kč. Oba máme své stavební spoření (každý u jiné stavební spořitelny) a obě smlouvy jsou momentálně uzavřeny na cílovou částku 500 tis. Kč. Je vhodné využít obě smlouvy a vzít si dva překlenovací úvěry nebo změnit u jedné smlouvy cílovou částku na milión a vzít si celý překlenovací úvěr na jednu smlouvu u jedné společnosti?

Odpověď na váš dotaz nebude zcela jednoznačná, protože je třeba zohlednit několik vstupních podmínek, zejména pak to, na jaký účel chcete úvěr čerpat, jaké budou vlastnické vztahy k financovanému bydlení a koneckonců také úrokové sazby úvěrů.

V případě, že si společně pořizujete své bydlení a oba budete spoluvlastníky tohoto bydlení (každý budete vlastnit polovinu pořizovaného bydlení), pak ze stavebního spoření máte šanci získat každý pouze polovinu potřebné částky. A to z toho důvodu, že nejste manželé a stavební spořitelny vám umožňují financovat jen vám příslušející vlastnický podíl na financované nemovitosti.

V tom případě je řešení jediné. Každý můžete čerpat úvěr na polovinu ceny. Můžete se ale dostat do problému v situaci, kdy oba úvěry budete chtít zaručit pořizovanou nemovitostí, protože ani jedna ze stavebních spořitelen nebude akceptovat další zástavní právo jiné stavební spořitelny. Zde bude rozhodující i to, kolik již máte každý naspořeno na svém stavebním spoření – zda můžete čerpat z některé smlouvy úvěr bez zajištění nemovitostí.

Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu i dobu splatnosti, výši splátek a výši úroku z překlenovacího úvěru, protože pokud není úvěr zaručen nemovitostí, jsou úrokové sazby vyšší a doba splácení úvěru kratší. Stavební spořitelny mohou navíc také požadovat ručitele.

Pokud se ale vlastníkem pořizovaného bydlení stane jenom jeden z vás, nemůže druhý z partnerů čerpat úvěr ze svého stavebního spoření na tento účel. V tom případě bude čerpat úvěr na pořizované bydlení jenom ten z vás, kdo se stane nebo již je vlastníkem financované nemovitosti.

Důležitá pro vaše rozhodování je skutečnost, že financování můžete vyřešit i kombinací překlenovacího úvěru na nižší částku a doplňujícího hypotečního úvěru. Tato kombinace může být pro vás jednodušší a celkově i levnější, protože aktuální sazby hypotečních úvěrů jsou velmi nízké a hypoteční úvěr můžete získat i bez poplatku za jeho uzavření.

Ve vašem případě je určitě vhodné konzultovat financování bydlení s nezávislým finančním poradcem. Získáte tak možnost vybrat si nejoptimálnější řešení a navíc své bydlení vyřešit v rámci celoživotního finančního plánu.

V roce 2007 jsme s manželem řešili bydlení tak, že si jeho rodiče vzali hypoteční úvěr na koupi bytu, který se stal jejich vlastnictvím a my s manželem jsme byli spolužadateli tohoto úvěru. Rodiče nám byt přenechali pro naše bydlení, bohužel manžel po třech měsících od nastěhování zamřel při autonehodě a já se z bytu na nátlak jeho rodičů vystěhovala. Nyní mám přítele a časem bychom si chtěli vzít úvěr na bydlení. Ale protože jsem stále uvedená jako spolužadatel u úvěru na byt rodičů bývalého manžela, mám vážnou obavu, abychom s přítelem úvěr dostali. Myslíte, že je nějaká šance, že by mě v bance mohli vyškrtnout? Lze se obrátit třeba na soud? Mám také strach, že pokud by rodiče bývalého manžela přestali hypotéku splácet, byly by splátky vyžadovány po mně jako spoludlužníkovi.

Prožila jste velmi nepříjemnou životní situaci a stěhování z bytu, který patří rodičům zemřelého manžela. V podobných situacích, jako jste nyní ohledně spoludlužnictví vy, se ocitají např. bývalí partneři nebo manželé, kteří kdysi společně žádali o úvěr na pořízení společného bydlení a i po majetkovém vypořádání zůstává ve splácení úvěr, v němž jsou oba bývalí partneři nebo bývalí manželé stále zavázáni.

Možnosti řešení jsou v podstatě dvě (nepočítáme-li úplné doplacení úvěru např. prodejem bytu). Je třeba však počítat s tím, že kromě komunikace s bankou vás čeká i komunikace s rodiči zemřelého manžela, což pro vás asi bude velmi těžké. Přesto lze toto řešení považovat za jednodušší než vyvolávat zbytečné soudní řízení.
Z úvěrového případu lze spoludlužníka většinou vyvázat jeho nahrazením jiným vyhovujícím spoludlužníkem. Výměna dlužníka je možná za předpokladu, že byl úvěr řádně splácen a nový dlužník také nemá žádné problémy s registry a má dostatečnou bonitu. Otázkou je, zda rodiče zemřelého manžela mají takovou možnost, či jsou ochotni jiného spoludlužníka vyhledat.

Další možnost – nejčastěji využívaná – je refinancování daného hypotečního úvěru jiným úvěrem od banky nebo stavební spořitelny, která rodičům zemřelého manžela umožní čerpat úvěr bez spolužadatele. Zde je otázkou termín uplynutí tzv. doby fixace úrokové sazby, ke kterému je možno stávající hypoteční úvěr jednorázově splatit bez sankcí. Druhou otázkou je bonita a věk manželových rodičů a ochota přistoupit na toto řešení.

V každém případě se jedná o velmi citlivou záležitost a doporučuji vám obrátit se nejen na úvěrující banku, která poskytla úvěr, u něhož jste vedena jako spolužadatel, ale i na nezávislého finančního poradce. Ten posoudí, zda je pro řešení bydlení s novým partnerem skutečně nutné váš spoludlužnický závazek řešit a pokud ano, navrhne možnost případného refinancování stávajícího hypotečního úvěru. Jako nestranný účastník vám může částečně pomoci i v komunikaci s rodiči zemřelého manžela.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.