Možnost pojištění majetku umístěného na zahradě záleží především na tom, zda se jedná o věci movité nebo nemovité. U věcí, které mají povahu stavby, je pojištění poměrně jednoduché. Vše, co je pevně spojeno se zemí, je součástí pojištění nemovitosti (domu). Pojišťovny tento majetek nazývají „vedlejší stavby“ a jedná se například o bazény, pískoviště nebo altánky. Aby se na tyto „vedlejší stavby“ pojištění vztahovalo, je třeba je u většiny pojišťoven do smlouvy konkrétně uvést, popřípadě i předložit jejich zákresy.

Kromě jejich specifikace některé pojišťovny vyžadují i uvedení hodnoty těchto staveb, respektive pojistné částky. Jiné pojišťovny pojišťují vedlejší stavby na pojistný limit. Toto řešení je výhodné v tom, že není potřeba specifikovat hodnotu jednotlivých staveb a pojišťovna bude krýt škody na tomto majetku do výše sjednaného limitu, např. 200 000 Kč, bez rizika podpojištění a není nutný přesný výčet těchto staveb. Nevýhodou naopak bývá o něco vyšší sazba pojistného. Rozsah pojistného krytí, tedy výčet pojistných nebezpečí, na které se pojištění vztahuje, bývá stejný jako u pojištění hlavní nemovitosti (rodinného domu).

Zahrnutí vedlejších staveb do pojištění nemovitosti má samozřejmě dopad i na celkovou výši pojistného. Pořídíte-li si na zahradu altánek v hodnotě 200 tis. Kč, počítejte s tím, že se vám roční pojistné zvýší o cca 200 Kč v případě, že vaše pojišťovna zkoumá skutečnou hodnotu vedlejších staveb, respektive o 300 Kč v případě, že vaše pojišťovna stanovuje u pojištění vedlejších staveb limit plnění.

V některém z příštích článků Finanční poradny se zaměříme na to, jak je to s pojištěním movitých věcí na zahradě.

Na vaše dotazy odpovídá Radek Králíček ze společnosti Broker Consulting.

Chci refinancovat hypotéku, u které mi končí fixace za měsíc. Prosím o radu, na kterou banku se mám obrátit. Dosavadní úrok je 3,9 % a mám ji u Hypoteční banky. Částka, kterou jsem si půjčil, je 600 000 Kč s fixací na 5 let.

V současné době je na trhu příznivá situace pro refinancování hypoték a nejvíce se snaží tzv. malé banky. Např. Wüstenrot hypoteční banka, LBBW nebo M banka, u kterých se pohybuje úroková sazba kolem 4,5 %, konkrétně pro váš případ, a to s tříletou nebo pětiletou fixací.

Další možnost nabízí již zmiňovaná M banka a dále např. Unicredit bank. Jedná se o hypotéku s pohyblivou úrokovou sazbou. Tato sazba se skládá z tzv. PRIBORU, což je úroková sazba pro mezibankovní trh, která se může měsíčně měnit, a pevné měsíční marže banky. U tohoto typu hypotéky se nyní dostanete na úrokovou sazbu pod 4 % měsíčně. Nevýhodou je, že se změnou mezibankovní sazby se bude měnit i úroková sazba vaší hypotéky, což může znamenat nečekanou změnu výše měsíční splátky (nahoru i dolů).

Ke zvážení všech výhod a nevýhod tohoto typu hypotéky je lepší se poradit s odborníkem – nezávislým hypotečním specialistou. Ten spočítá na základě vaší celkové finanční situace a cílů, zda se tento typ hypotéky vyplatí ve vašem konkrétním případě a porovná možnosti, které nabízejí všechny banky na trhu. Nezávislý hypoteční specialista vám zároveň připraví konkurenční nabídku, kterou můžete využít při vyjednávání s vaší stávající bankou.

Vlastním dům, který je v katastru napsaný na mě jako manžela. Hrubou stavbu po střechu jsem stavěl svobodný, poté v průběhu stavění jsem se oženil. Jak by se dělil dům v případě rozvodu?

Jelikož není dům zapsán v katastru jako společné vlastnictví, chcete-li jmění (tzv. společné jmění manželů) a je zřejmé, že hrubou stavbu (a pravděpodobně i pozemek) jste nabyl před vstupem do manželství, měl by na základě platné legislativy dům po rozvodu připadnout vám. Pokud by manželka po případném rozvodu uplatňovala nárok na část nemovitosti, protože se podílela např. finančně na její dostavbě, musela by dokazovat, že tomu tak bylo. Tedy zřejmě by rozhodoval soud, pokud by ona trvala na svém a nevznikla by mezi vámi alespoň dohoda o částečném finančním vyrovnání, což je zřejmě to jediné, co by mohla vaše manželka nárokovat. Pokud by věc došla tak daleko, nelitujte peněz a svěřte se do rukou právního zástupce.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.