Kromě oprav části areálu, zejména západního křídla, počítá projekt s obnovou původní klášterní zahrady. Zatímco dnes má podobu francouzského parku, do budoucna se jí vrátí podoba bylinkové zahrady, lemované štěpnicí. Peníze budou směřovat také do oprav teras před hospitalem.

Podle Oldřicha Peška, ředitele územního pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Josefově, které památku spravuje, by do konce letošního roku měla být dokončena projektová dokumentace na obnovu hospitalu a zahrady, vlastní stavební práce začnou v roce 2011. V půli roku 2014 by pak měla být stavební část projektu ukončena.

„Během této doby nebude návštěvnický provoz příliš narušen, nadále se tu budou konat prohlídky,“ ujistil ředitel Pešek s tím, že díky revitalizaci bude využití značné části areálu zaměřeno na edukační, tedy výukové aktivity. „V obnovených prostorách připravujeme s partnery na šedesát typů vzdělávacích kurzů,“ prozradil ředitel.

Ministr chce oživit celý Kuks

„Naše památková péče by potřebovala mnohem větší objem peněz, než máme k dispozici. Jen zde v Královéhradeckém kraji je například nádherný areál kláštera v Broumově, který by také zasloužil obnovu,“ posteskl si ministr Riedlbauch a dodal, že i na samotném Kuksu by bylo možné proinvestovat víc peněz.

„Tyto peníze pomohou zachránit kousek, ale jsem toho názoru, že když se někde začne, má se pokračovat. Rád bych, aby sem například ročně šly třeba desítky miliónů, aby byl obnoven Kuks jako celek,“ míní ministr.

Kromě evropské dotace na hospital se další peníze do obnovy celého území obce Kuks snaží získat obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks, kterou vloni založil Královéhradecký kraj společně s obcí.

„Už nyní pracujeme na navazujících projektech, které by měly čerpat další peníze. Jako první by měla přijít na řadu rekonstrukce devadesáti procent komunikací v obci za 25 miliónů korun. Žádost podáme nyní na konci května,“ řekl starosta obce Jiří Beran (bezp.).