Ničení domů velkou vodou znamená pro jejich majitele dočasnou ztrátu střechy nad hlavou, často přijdou o majetek, který má pro ně nejen finanční, ale i nevyčíslitelnou citovou hodnotu.

Lidé, kteří neměli své domy proti povodním pojištěny, se dostávají do finančních problémů, které mohou poznamenat jejich život na mnoho dalších let. Pojištění proti povodním přitom neznamená příliš velký náklad v ročním rozpočtu hospodaření domácnosti, jen je třeba na toto zabezpečení myslet v dostatečném předstihu. Jeho výše se u většiny pojišťoven pohybuje v závislosti na lokalitě domu od půl promile z pojistné částky v bezrizikových zónách po dvě promile z pojistné částky v oblastech s vyšším rizikem povodní.

To znamená, že při pojištění domu s hodnotou tři milióny korun si za pojištění rizika povodně připlatíte 1500 Kč ročně, v rizikovějších oblastech kolem 6000 korun ročně. Platnost pojistky nastává u většiny pojišťoven hned následující den po sjednání smlouvy. Ale pozor, právě pro případ povodně mohou některé pojišťovny uplatňovat čekací dobu. Například ČSOB pojišťovna má stanovenu čekací dobu pro pojistné nebezpečí povodně 10 dnů od sjednání pojistky.

Pokud povodeň nastane dříve, pojištění se na ni nevztahuje. Máte-li pojistku uzavřenu včas, můžete počítat s tím, že v případě vzniku škody vám pojišťovna poskytne dostatek peněz na to, abyste zaplatili všechny potřebné opravy, a když dojde na nejhorší, tak pořídili i celý dům ve stejné hodnotě jako byl ten původní.

Nepojistitelné nemovitosti

Problém ovšem nastává v případě, že se váš dům nachází v oblasti s vysokým rizikem povodní. Pojišťovny se řídí při posuzování tohoto rizika podle tzv. záplavových map.

Pokud se váš dům nachází v místě, kde za posledních 20 let nastala povodeň dvakrát a vícekrát, stává se proti tomuto riziku vaše nemovitost nepojistitelnou. Podle odborníků na pojištění však je možné v některých konkrétních případech s pojišťovnou dohodnout podmínky, za nichž pojištění nemovitosti umožní. Souvisí to ale vždy se speciálními úpravami pozemku, které snižují rizika zaplavení nemovitosti (např. vybudování valu) a rozhodnutí, zda pojišťovna nemovitost pojistí, popř. za jakých podmínek, záleží vždy na posouzení konkrétního případu.

Syn plánuje koupit byt v hodnotě 1,5 miliónu korun. Ze stavebního spoření (Modrá Pyramida), které máme oba s manželem i syn, získáme 500 000 Kč. Jaký by měl syn zvolit úvěr (hypotéční nebo ze stavebního spoření) a kterou banku doporučujete na získání úvěru 1 milión Kč? Čistý příjem syna je 15 000 Kč měsíčně.

Pokud by váš syn žádal o úvěr na bydlení ve výši 1 mil. Kč, dosáhne na něj z hlediska bonity u stavebních spořitelen i většiny bank. Je však třeba vycházet z předpokladu, že nemá žádné splátky jiných úvěrů (např. spotřebitelských), leasingů, není někomu ručitelem či nemá čerpané kreditní karty, apod. Vzhledem k současné situaci na trhu nabízí banky velmi sympatické úrokové sazby u hypoték, pokud má klient k dispozici alespoň 15 % vlastních prostředků z výše odhadu kupované nemovitosti. Což je přesně váš případ.

Můžete se dostat na úrokové sazby v rozmezí 3,93 – 4,99 %. U stavebních spořitelen jsou úroky obdobné za předpokladu čerpání tzv. řádného úvěru. Ten je klientovi přidělen, pokud splní tři hlavní kriteria: má naspořeno alespoň 40 % z výše úvěru, spoří minimálně 2 roky a splní jejich hodnotící číslo. V momentě, kdy tomu tak není, splácí nejprve tzv. úvěr překlenovací, který pro něj v porovnání s hypotékou tak efektivní není. Samozřejmě existuje celá řada možností, jak vaši situaci řešit, optimálním řešením je schůzka s nezávislým hypotečním specialistou, kde můžete probrat veškeré varianty.

Vzal jsem si meziúvěr a následný úvěr ze stavebního spoření na výstavbu rodinného domku. Pracuji v zahraničí a odečet úroků z daní je problematický. Bude si moci úroky odečíst přítelkyně, která se mnou bude v domě bydlet, ale není součástí stavebního spoření?

Odpočtů úroků z daní může využít jen žadatel úvěru. Bohužel nestačí, aby s vámi přítelkyně v domě bydlela. Musela by být žadatelkou (součástí úvěru jako takového).
Pokud v ČR nedaníte, pak si odečet nemůžete uplatnit. Určitou možností by mohlo být refinancování úvěru novým úvěrem, ve kterém bude spolužadatelem i vaše přítelkyně. Některé spořitelny umožňují na základě dodatku k úvěrové smlouvě i přistoupení spoludlužníka ke stávající smlouvě, ale zda to bude možné ve vašem konkrétním případě, záleží na posouzení okolností danou spořitelnou (záleží například na bonitě vaší přítelkyně, na tom, zda není ručitelkou atd.).

U daňových odpočtů se často jedná o nemalé peníze, přesto je však třeba dobře propočítat, zda se refinancování vyplatí nebo ne.

Na Vaše dotazy odpovídala Monika Fundová ze společnosti Broker Consulting.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.