Získání hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření není ani u lidí starších 50 let ničím výjimečným. Banka posuzuje všechny žádosti stejně a zajímá ji především bonita žadatele, jeho záznamy v registrech dlužníků a zastavená nemovitost.

Do příjmů, které banka zohledňuje při posuzování bonity se vedle příjmů ze zaměstnání nebo podnikání započítává i starobní nebo invalidní důchod. Problematický je v tomto ohledu pouze částečný invalidní důchod. Pokud splníte tyto základní podmínky pro získání úvěru, není důvod, aby vám ho banka neposkytla.

Vzhledem k věku je však třeba počítat s tím, že splatnost bude kratší než u mladších lidí, což souvisí s vyšší měsíční splátkou. Například u hypotéky na 1,5 mil. Kč při úrokové sazbě 5,4 % by měsíční splátka při splatnosti 30 let činila 8423 Kč a při splatnosti 15 let už 12 177 korun. Proto dobře zvažte, zda je reálné, že i za deset a více let budete schopni ze svého měsíčního rozpočtu tyto částky platit.

Do splácení je výhodné zapojit potomky

Hypoteční specialisté doporučují starším lidem uzavírat hypotéky tak, aby je splatili pokud možno do dosažení důchodového věku, přestože banky nabízejí hypotéky se splatností do 70 let věku a stavební spořitelny dokonce do 75. Důchodový věk s sebou zpravidla nese snížení příjmů a životní úrovně, zároveň je třeba mít na tuto dobu připravenu určitou finanční rezervu na výdaje spojené s neplánovanými zdravotními komplikacemi.

Některé banky umožňují do splácení úvěru zapojit potomky, kteří tak mohou pomoci rodičům. Banka v tomto případě bude brát věk nejmladšího ze žadatelů, na něhož připadá největší odpovědnost za splacení úvěru a bude také chtít, aby nejmladší osoba měla dostatečnou bonitu.

O tom, zda je pro vás výhodnější hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, se vždy poraďte s odborníky. Obecně lze říci, že pokud máte založeno stavební spoření, u kterého máte nárok na řádný úvěr, bude se pravděpodobně jednat o nejvýhodnější variantu financování. Do značné míry však bude záležet na ceně pořizované nemovitosti a výši poplatků.

Před třemi lety jsem si s přítelem vzala 100% hypotéku na koupi bytu. Tento rok nám končí tříletá fixace a přítel se se mnou rozešel. Byt je psaný na mě, ale hypotéka na oba. Přítel se chce odstěhovat a nevíme, jak to vyřešit dál s hypotékou. Můžete mi prosím poradit?

Co nejdříve navštivte banku, která vám poskytla hypotéku a projednejte s ní změnu v osobě dlužníka. Protože pro banky je obecně důležitý klient, který řádně splácí své závazky, přehodnotí pravděpodobně i vaše banka tento nový stav.

Obecné pravidlo je, že banka přezkoumá vaše příjmy a hodnotu nemovitosti. Jestliže vaše příjmy budou dostačující k řádnému splácení stávající hypotéky nebude mít pravděpodobně problém dodatkovat vaši smlouvu o hypotečním úvěru, kde se změní dlužník resp. dlužníkem budete pouze vy. Pakliže vaše příjmy dostačující nebudou, doporučí vám mít nového spolužadatele.

Manželka splácí hypotéku, s jejímž uzavřením jsem nesouhlasil, a tudíž jsem ani žádný dokument ohledně hypoteční smlouvy nepodepsal. Přesto banka manželce hypotéku poskytla. Následně jsme u notáře provedli zápis o vyjmutí bytu zatíženého hypotékou ze společného jmění manželů, kde se výslovně uvádí, že úvěr čerpá pouze manželka a já se vzdávám jakýchkoli nároků na byt. Tento dokument byl i podmínkou banky pro udělení hypotéky manželce. S manželkou žijeme odděleně. Ona na Slovensku (kde je i inkriminovaný byt) a já v Čechách. Zajímalo by mě, zda při manželčině neschopnosti splácet hypotéku může banka uplatňovat nějaké nároky i na mé osobě.

Ve vašem případě bude velmi záležet na přesném znění notářského zápisu. Pokud byla hypotéka uzavřena dříve než notářský zápis a v bance jste výslovně nesjednal podmínky tak, abyste byl vyjmut i z úvěrového závazku, jste s manželkou oba spoludlužníci, ačkoliv jste smlouvu nepodepsal. Banka tedy může i na vás nárokovat splátky a může vás zařadit do registru dlužníků, pokud vaše manželka nebude hypotéku řádně splácet.

Také doporučujeme, aby vaše manželka, přestože žijete odděleně, vyhotovila poslední vůli formou notářského zápisu, kde vás vyjímá z dědictví této nemovitosti v případě jejího úmrtí.

 Na vaše otázky odpovídal Pavel Svoboda ze společnosti Broker Consulting.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi