Tento krok se dnes jeví jako zásadní plus. Poptávek dramaticky přibylo. Vždyť po roce, v dubnu 2010, už můžeme hovořit o více než dvoumiliardovém objemu přijatých žádostí. A jejich počet stále stoupá.

Kde se peníze berou?

Naše země získala finanční prostředky na dotace v programu Zelená úsporám prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Protokol pro Česko stanovil závazek snížit emise skleníkových plynů o osm procent mezi lety 2008 a 2012 oproti úrovni z roku 1990. Už předloni jsme se dostali na trojnásobek požadovaného snížení, čímž vznikla pro Česko možnost prodeje emisních kreditů do zahraničí. Konkrétním kupujícím se stalo Japonsko, které má nemalé emisní problémy.

Výnosy z prodeje kreditů lze využít pouze na další snižování emisí. Proto jdou logicky právě na program Zelená úsporám. Jsou to peníze, které díky snižování emisí a úsporám za vytápění nejen zlepšují životní prostředí, ale mají sekundární pozitivní vliv i na naši ekonomiku, jelikož na programu profitují i projektanti, architekti, stavební firmy, výrobci materiálů a dopravci.

Výše a podmínky dotací

Podmínkou přiznání dotace na zateplení je snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 20 %. V praxi to znamená, že pro splnění podmínek mnohdy stačí například vyměnit okna nebo zateplit alespoň jednu část domu a střechu. O dotaci lze zažádat před realizací i po jejím ukončení, ale musí se jednat o projekt, který nevznikl před vyhlášením programu Zelená úsporám. Současně není možné žádat o podporu na průmyslové objekty nebo objekty, které jsou určeny k rekreaci. A to ani v případě, že by zde měl žadatel trvalé bydliště.

Dotace jsou propláceny až po realizaci a doložení potřebných dokladů. S ukončením programu se počítá k 31. prosinci 2012, ačkoli s velkým nárůstem žadatelů a s tempem, jakým jsou dotace čerpány, je tu i možnost, že by mohlo k vyčerpání dojít mnohem dříve. Podívejme se na konkrétní možnosti využití dotací.

Víte, že…

… z celkové částky přislíbené na dotace byla zatím vyplacena nebo se právě vyplácí přibližně desetina? Je to dáno tím, že peníze jdou žadatelům až po realizaci opatření a doložení všech potřebných dokumentů.

… průměrná investice na zateplení činí 633 000 korun a je podpořena průměrně 308 000 Kč ze Zelené úsporám? Dotace tedy pokrývá skoro 50 % nákladů. V oblasti ekologického vytápění je průměrná investice 190 000 Kč, dotace osciluje v průměru kolem 70 000 korun.

… nejvíce žádostí přijali ve Středočeském kraji a v Praze? Za nimi následuje Jihočeský kraj.

… podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, ne ale v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště?

Dotace na dílčí zateplení – pro rodinné domy je stanovena na 650 Kč/m² podlahové plochy a pro bytové domy na 450 Kč/m² při snížení spotřeby o 20 %. Pokud by objekt dosáhl 30% snížení spotřeby, mají majitelé rodinných domů nárok na dotaci 850 Kč/m² podlahové plochy a bytové domy na 600 Kč/m².

Dotace na celkové zateplení – pro rodinné domy dosahuje 1550 Kč/m² při snížení spotřeby na 70 kWh/m² a 2200 Kč/m² při snížení na 40 kWh/m². U bytových domů jsou dotace ve výši 1050 Kč/m² při zateplení na 55 kWh/m² a 1500 Kč/m² při zateplení na 30 kWh/m².

Dotace na pasivní stavby – podmínkou je dosažení pasivního standardu. Pro rodinné domy je dotace ve výši 250 000 korun při roční měrné spotřebě do 20 kWh/m². Pro byty v bytovém domě je výše dotace 150 000 korun při spotřebě energie na vytápění do 15 kWh/m².

Dotace na vytápění – v rodinných domech se dotace na solární systém ohřevu vody stanovila na fixních 55 000 Kč. Při použití biomasy je to 50 000 až 95 000 korun. Horní hranice u tepelného čerpadla a solárních systémů je o něco nižší. Pro bytové domy byla stanovena dotace ve výši 15 000 až 35 000 korun.

Největší zájem

Největší procento žádostí se týká příspěvku na solární kolektory, z jejichž energie nevzniká jen teplá voda, ale může být použita i na topení. Těsně v patách jim jsou kotle na biomasu a tepelná čerpadla. Převaha rodinných domů mezi příjemci dotace je jednoznačná. Celých 96 procent přidělených peněz zatím putovalo právě do nich. Největší část z finančních prostředků je využita na zateplení (většinou částečné) a na výměnu oken. S letošním rokem vzrostl i počet žádostí o zateplení panelových domů, kterých je v Česku jako máku. Toto pozdržení zájmu souvisí s tím, že dohoda jednotlivých nájemníků a příprava žádosti a projektové dokumentace si žádá více času než u rodinných domů.

Statistika uvádí, že se průměrná investice na zateplení pohybuje kolem 633 000 Kč. Téměř 50 % z těchto nákladů – v průměru 308 000 korun – hradí program Zelená úsporám. Pokud jde o ekologické vytápění, podílí se Zelená úsporám v průměru částkou 70 000 Kč při celkové průměrné investici 190 000 Kč.

Nejvíce žádostí bylo dosud podáno ve Středočeském kraji a v Praze, ale nechme se překvapit, jaké změny přinese Zelená úsporám v letošním roce.