Radnice v době posílání žádosti odhadovala cenu památkové obnovy na 176 miliónů korun. Takzvané způsobilé náklady určili posuzovatelé žádosti na 156 miliónů korun a přiznali městu celou částku - 85 procent měla hradit unie, 15 procent stát. Ve výběrovém řízení však firma Unistav vyhrála s cenou 146 miliónů korun.

Oprava památky začala na jaře. Podle Macka jde o mimořádně složitou zakázku. Zahrnuje například i laboratorní zkoušky původních materiálů.

Kvůli opravě by vila měla být nejméně dva roky uzavřená. Poté se návštěvníkům otevře v novém vzhledu i s novou nabídkou. Po zrestaurování nebude mít bílou barvu jako nyní, ale světle okrovou. "Vila bude mít barvu, kterou jsme dohledali (jako původní), byla to sedmá omítková exteriérová vrstva," řekla před zahájením oprav správkyně vily Iveta Černá. Odborníci původní barvu zjistili při mezinárodním průzkumu v letech 2003 až 2006.

Součástí obnovy vily je i revitalizace zahrady. Podle Macka by odtud měly zmizet dřeviny vysázené v posledních desetiletích bez ohledu na původní záměry architekta i ty, které se vysemenily samovolně. Správci vily uvažují i o rozšíření zahrady. Propojila by se se zahradou kolem Löw-Beerovy vily, kde kdysi žili rodiče Grety Tugendhatové, kteří jí pro stavbu jejího domu poskytli horní část pozemku. Dnes obě zahrady odděluje plot. Löw-Beerovu vilu vlastní kraj, sídlí v ní internát.