Neděje se tak na základě stavebního povolení, ale díky certifikátu autorizovaného inspektora. Oznámil to nově založený holding ECM REI, který vznikl spojením aktiv společnosti ECM a finanční skupiny PPF.

Jde o porušení zákona?

Odpůrci mrakodrapů tvrdí, že jde o porušení zákona, stavebník to ale odmítá.
„Vyjádření autorizovaného inspektora má usnadnit provádění drobných staveb, například rodinných domů, aby lidé nemuseli čekat dlouhé měsíce na stavební povolení a shromažďovat tak obsáhlou dokumentaci. Stavět tímto způsobem mrakodrap je ale naprosto absurdní,“ říká Martin Skalský ze sdružení Arnika.

Podle mluvčí Arniky Zory Kasikové se „jedná o stavbu ,načerno‘, protože firma dosud nezískala stavební povolení.

Milan Vodička, který developerskou společnost zastupuje, argumenty odmítl. „Podmínkou pro vydání certifikátu je platné územní rozhodnutí, které společnost ECM REI získala pro residenci City Epoque a které je rovněž pravomocné,“ sdělil Právu Vodička. Podle něj zákon jasně říká, za jakých podmínek je možné zahájit stavbu.

Odpůrci mrakodrapů, kteří věcnými důvody napadli územní i stavební řízení, to zpochybňují. Autorizovaný inspektor je podle nich povinen posoudit námitky účastníků řízení proti provádění stavby a vypořádat se s nimi.

„To se zjevně nestalo. S občanskými sdruženími Ateliér pro životní prostředí a Občanská iniciativa Pankráce, která jsou účastníky stavebního řízení, o jejich výhradách nikdo nejednal,“ uvedla Kasiková.

Arnika upozornila, že stále nejsou totiž vyřešeny ani majetkové poměry k části stavebních pozemků, ani opravní napojení stavby na uliční síť a ani vliv provozu budovy na životní prostředí. Sdružení chystají stížnost.