„Nejsou tu barbaři, kteří chtějí rozbořit fasádu Klementina,“ řekl ministr kultury Václav Riedlbauch, který potvrdil souhlas vlády s pětietapovou revitalizací. Tu si vyžádala absence stavby novodobých fondů plánované na Letné.

Reagoval tak mimo jiné na úvahy o vzniku nového vstupu z Platnéřské ulice. „Revitalizace je v souladu se zájmem státní památkové péče,“ dodala Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového úřadu, který věnuje trvalou pozornost péči o druhou nejrozsáhlejší památku na území Prahy.

Revitalizace spojená s dostavbou Centrálního depozitáře NK ČR v Hostivaři, plánovanou do roku 2014, předpokládá zvýšení jeho celkové kapacity na osm miliónů svazků. S 2,5 milióny svazků v Klementinu by tak byla zajištěna budoucnost knihovny na padesát šedesát let.