Podle developerské společnosti Copa Group, kterou vlastní podnikatel Sebastian Pawlowski, stavbu zdržuje vznesený neopodstatněný nárok na vlastnictví části pozemku, s nímž si prý český právní řád zatím nedokáže poradit. Nárok na parcelu uplatnila před několika měsíci jistá fyzická osoba s tím, že dotyčný pozemek v roce 2001 zakoupila od osoby, která pozemek restituovala.

„Žádný důkaz ale nepředložila, ani jiný doklad o vlastnictví. Pozemkový úřad přitom odmítl, že by se na předmětný pozemek vztahovala restituce,“ uvedla mluvčí společnosti Copa Group Karin Cífková. Nicméně katastrální úřad musel zaplombovat záznam v rejstříku, a tím poukázat na nevyřešené vlastnictví pozemku. „Tento fakt má za následek prodlevu ve financování celého projektu,“ dodala Cífková.

Zbrzdí se i rekontrukce metra

„Jedná se o neočekávanou výzvu pro všechny zúčastněné. Přestože právníci, s nimiž spolupracujeme, považují uvedený nárok za zcela neopodstatněný, plomba zůstane v platnosti, dokud soud nerozhodne jinak,“ uvedl Pawlowski. Copa se bude snažit tuto absurdní situaci ve spolupráci se soudy vyřešit.

„Dokud se to nepodaří, zůstane Copa Centrum Národní rukojmím tohoto právnického procesu, který, doufáme, potrvá pouze několik měsíců,“ doplnil Pawlowski. Ten pozemky koupil před léty od dopravního podniku za více než 400 miliónů korun. „Když jsme je prodávali, měli jsme vyjádření Pozemkového fondu, že tam nejsou žádné restituční návrhy,“ potvrdil i mluvčí DP Ondřej Pečený.

Centrum se bude rozkládat nad stanicí metra a tvořit ho bude několik propojených objektů. Investice se odhaduje na čtyři miliardy korun.

Současně s výstavbou centra se počítá s rekonstrukcí stanice metra, která bude na několik měsíců vyřazena z provozu a vlaky jí budou pouze projíždět. Kdy se ale začne, není nyní tudíž vůbec jisté.