Projekt CRP byl koncipován jako řešení konkrétního krajinného problému - má sloužit k rekultivaci znečištěné vody v Jakartě. Indonéským městem protéká třináct řek, a tak se metropole velmi často potýká s rozsáhlými povodněmi. Například v roce 2002 muselo během rozsáhlých záplav opustit své domovy více než 300 000 obyvatel, vody jsou navíc znečištěné nejen následky povodní, ale i hromadícím se odpadem.

Na největší z řek Ciliwung by mohl vzniknout originální projekt, který získal druhou cenu v soutěži eVolo Skyscraper Competition. Na stránkách eVolo.us jsou také zveřejněny vizualizace návrhu.

Tři metody čištění

Podle nich má na řece Ciliwung vzniknout soustava mrakodrapů, které kromě obytných prostor disponují i integrovaným filtračním systémem složeným z množství trubic a čerpadel. Páteř stavby tvoří trubky, které nesou vodu čerpanou z řeky. Projekt využívá hned tři metody čištění vody.

První trubice vzlínáním odstávají vodu z řeky a oddělují odpadky a nečistoty, které mohou být dále využity jako hnojivo. Druhá metoda filtrováním odstraňuje kontaminanty, přidává do vody potřebné minerální látky a vrací ji zpět do řeky. Třetí část očisty se zabývá odpadními vodami z domácností, které shromažďuje, zpracovává, filtruje a potom již čisté vrací zpět do řeky. Domovní odpad je přeměněn na hnojivo, které je dále využito v novém ekosystému na břehu řeky.

Archimédův výtah

Z břehů by tak zmizely dosavadní slumy, jejichž obyvatelé by se mohli přesunout do nízkonákladových bytových jednotek v mrakodrapech.

Celá budova je energeticky plně samostatná, díky filtraci je zásobena dostatkem vody a energii získává z větrných turbín a solárních panelů. Kuriozitou jsou i výtahy pohybující se na základě Archimédova zákona - plavidla tedy jezdí nahoru a dolů šachtou naplněnou vodou na základě rozličné hustoty. Celý projekt zaujal svým neobvyklým ekologickým přínosem i obdivuhodným designem.