"Podniky si o dotace mohou požádat samy, pro ně ty podmínky mohou být výhodnější než pro kraj," uvedl Hyský. Pozemky v zóně budou rozděleny na tři části, firmy by mohly získat dvě z nich. Zbývající díl si zatím kraj ponechá pro případ, že by se zlepšila ekonomická situace nebo se vyskytl jiný dotační titul.

Na Vysočině ještě vědeckotechnologický park není, jeho vznik se připravuje několik let. Původně měla stavbu parku zajistit jihlavská Vysoká škola polytechnická, té se ale nepodařilo sehnat peníze na spolufinancování.

Krajský projekt s celkovými náklady v řádu stamiliónů korun se nejprve skládal ze dvou oddělených částí. Činnost firem v průmyslové zóně měla navazovat na vědecké pracoviště s inkubátorem pro začínající podnikatele, které se plánovalo v areálu bývalé nemocnice. V minulém roce ale kraj přesunul celý projekt do průmyslové zóny v Hruškových Dvorech. Potřebné pozemky koupil od města zhruba za 18 miliónů korun.