Sdružení čtyř firem chce využít plochu přesahující 200 hektarů. Na 150 hektarech má být zmíněná elektrárna.

Další území má být využité například jako vědecko-technologický park nebo jako sportoviště a rekreační prostor.

„V nadcházejícím měsíci bychom měli uzavřít se sdružením smlouvu o dlouhodobém pronájmu území na dvacet let. Ve smlouvě budou specifikované podmínky, ale sdružení se musí zavázat k tomu, že bude na vlastní náklady a vlastními prostředky sanovat území,“ jmenoval jednu z podmínek kraje hejtman David Rath (ČSSD).

Náklady na demolice půl miliardy

Podle jeho náměstka Marcela Chládka (ČSSD) kraj odhadl náklady na demolice nevyužívaných objektů a sanaci území na téměř půl miliardy korun.

„Investora jsme upozornili na možné ekologické zátěže,“ dodal Chládek.

Zájem o území projevily čtyři společnosti, ale dvě nesložily požadovanou jistinu a třetí chtěla využít jen část území.

Vítězem se tak stalo zmíněné sdružení. Podle Chládka projekt na elektrárnu počítá s investicí pět miliard korun a s vytvořením 150 pracovních míst.

Vědecko-technologický park by měl zahrnovat vzdělávací a konferenční centrum skupiny ČEZ. Investice by měla dosahovat devět miliard a vzniknout má podle informací kraje dvě stě pracovních míst.

Realizace závisí na dohodě

Vyrůst tady mají i domy pro energeticky úsporné bydlení se vším zázemím, a to do dvou let. V návrhu je také vznik naučných stezek, jezdeckého areálu či pastvin pro ovce.

Kdy se všechny sliby zrealizují, je podle hejtmana Ratha otázka dohody v chystané smlouvě.