Odpovědnost za škodu vzniklou pádem laviny ze střechy nese majitel domu. Uhrazení škody by měl poškozený vymáhat přímo na něm. Má-li majitel domu sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, je motoristovi škoda na zničeném autě zpravidla proplacena z tohoto pojištění. Majitel domu musí ale pojišťovně prokázat, že učinil opatření, která by minimalizovala riziko vzniku škody. V opačném případě může pojišťovna výplatu pojistného plnění odmítnout a povinnost náhrady škody tak bude přímo na majiteli domu.

Za opatření zabraňující vzniku škody se považuje např. odstraňování rampouchů ze střechy s pomocí vysokozdvižné plošiny. Na proplacení tzv. zachraňovacích nákladů se přitom může pojišťovna podílet, pokud jí majitel domu nahlásí hrozící nebezpečí pádu rampouchů jako pojistnou událost.

Údaje o majiteli domu, ze kterého lavina spadla, zjistíte bezplatně na katastru nemovitostí nebo i na internetové adrese www.nahlizenidokn.cuzk.cz.

Když nechce odpovědná osoba situaci řešit

Může se stát, že komunikace s majitelem domu bude z nějakého důvodu problematická. Nejjednodušší cestou, jak celou situaci řešit, je proto nahlášení pojistné události pojišťovně, u níž máte uzavřeno havarijní pojištění. Vaše pojišťovna pak zjistí údaje o majiteli nemovitosti, zkontaktuje se s jeho pojišťovnou a celou událost vyřeší.

Určitě si ale zničené auto vyfoťte tak, aby bylo patrné, že škoda byla způsobena pádem ledu nebo sněhu ze střechy přilehlého domu.

Dcera s manželem si postavili rodinný domek, který financovali pomocí hypotéky. Po dobu výstavby bydleli u nás, kde měli též trvalé bydliště a jako zástavu hypotéky mají tento náš dům. Po dokončení stavby a kolaudaci se přestěhovali do svého, trvalé bydliště mají ve stejné obci, ale hypotéka je stále na jejich původní adresu a jako zástava je veden stále náš dům. Budou mít nárok na odpočet, nebo musíme převést hypotéku na jejich domek?

Pro posouzení nároku na snížení daňového základu o zaplacené úroky z úvěru poskytnutého na bydlení je důležité vlastnictví financované nemovitosti a její užívání k trvalému bydlení žadatelem o úvěr nebo jeho přímými rodinnými příslušníky.

Jestliže dcera s manželem čerpali úvěr na výstavbu rodinného domu, který dokončili (v úvěrové smlouvě je jako účel uvedena výstavba rodinného domu) a nyní v něm bydlí, pak podmínky nároku na snížení daňového základu splňují.

V době, kdy žádali o hypotéku, sice měli ještě bydliště na adrese u rodičů a tato adresa je uvedená v úvěrové smlouvě, ale toto není rozhodující.

Adresa nemovitosti, na které vázne zástavní právo ve prospěch úvěrující banky, není vůbec posuzována, stejně jako bývalá adresa trvalého bydliště v době podání žádosti o úvěr.


V září 2004 jsme s manželkou koupili družstevní byt, který jsme financovali úvěrem ze stavebního spoření, který vlastnil otec manželky. Jako další spoludlužník je na úvěrové smlouvě uvedena maminka manželky. Abychom si mohli odečíst zaplacené úroky z daní, byla ještě dodatečně jako spoludlužník uvedena do úvěrové smlouvy manželka. Za rok 2004 jsme si mohli úroky z daní odečíst. V následujícím roce manželka otěhotněla a od té doby je na mateřské. Za zdaňovací období 2008 (kdy již nebylo společné zdanění manželů) jsme si chtěli uplatnit odečet úroků tak, že si je odečte tchyně, která je uvedena jako spoludlužník. Její účetní však řekla, že to není možné, protože v bytě nebydlí a nemá tam trvalé bydliště. V zákoně však je uvedeno, že to lze, pokud tam bydlí potomek. Účetní nakonec tuto možnost připustila. Problém však nastal na finančním úřadu, kde tchyni řekli, že si úroky nemůže odečíst, protože není člen družstva. Je stanovisko finančního úřadu správné, i když tato podmínka v zákoně není uvedena?

Informace pracovníka finančního úřadu je správná. Prvotní podmínka pro uplatnění snížení daňového základu o zaplacené úroky z úvěru poskytnutého na bydlení je vlastnictví financované nemovitosti (v případě pořízení družstevního bytu členství v družstvu) a její užívání k trvalému bydlení žadatelem o úvěr nebo jeho přímými rodinnými příslušníky.

Obě podmínky musí být splněny současně – jinak odpočet nelze uplatnit. Byt sice užíváte jako přímí rodinní příslušníci matky vaší manželky, avšak ona nesplňuje podmínku požadovaného členství v družstvu.

Ve vašem případě neexistuje jiná možnost, jak využít daňový odečet, neboť z vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že účastníky smlouvy jsou vaše manželka (t. č. na mateřské dovolené) a její matka. Vaše manželka uplatnit zaplacené úroky může, ale finanční efekt bude samozřejmě nulový vzhledem k tomu, že dostává rodičovský příspěvek a žádné daně neplatí.

Na vaše dotazy odpovídala Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.