Tedy území známé jako Bubny-Zátory, v němž koncept územního plánu počítá s novou zástavbou. Studenti zvolili různé přístupy – zachovat koleje, všechno vybagrovat až do podzemí anebo zde postavit vysoké věžáky.

Organizátoři výstavy, na níž se podílí magistrátní Útvar rozvoje města, doufají, že urbanistické návrhy studentů, které jim sloužily jako magisterské práce, budou pro architekty inspirací. Anebo pro developery, pokud se některý z nich rozhodne investovat. Jednomu z developerů už podstatná část pozemků patří, neděje se ale na nich zatím nic, patrně kvůli finančním potížím firmy. Vize, co dál, není tedy jasná.

Podle architekta Jiřího Klokočky je pod Holešovicemi celé podzemní město. „Pro případ války by zde tři až čtyři podlaží pod zemí byla nemocnice. Teď je tam parkoviště. Jeden ze studentů navrhuje celé podzemí vyhrabat a využít urbanismus podzemní i nadzemní. Studenti území rozšířili, vzali to od Štvanice k Holešovickému nádraží,“ řekl Klokočka.

Koncept nového územního plánu Prahy zařadil Bubny-Zátory mezi tzv. brownfields, s nimiž se počítá jako s přestavbovým územím. Prostorová regulace objemu budoucích staveb se v konceptu týká jen části pozemků u bubenského nádraží.