Jednou z bank s momentálně zvýhodněnou nabídkou pro žadatele o hypotéku je Hypoteční banka. Klienti zde mají v únoru možnost získat hypotéku bez vstupního poplatku, který si jindy banka účtuje ve výši 0,8 % z objemu hypotéky. Pokud byste si sjednali u této banky dvoumiliónovou hypotéku v únoru, ušetříte 16 000 Kč ve srovnání se sjednáním hypotéky u této banky např. o měsíc později. Podmínkou pro možnost využití této slevy je fixace na pět nebo deset let.

Raiffeisen bank přichází v současné době s poměrně zajímavým úrokovým zvýhodněním. Není však na rozdíl od předchozího případu dostupné všem žadatelům. Vybraní klienti, kteří splní kritéria bonity, zaměstnání, rodinného stavu, vzdělání a další, mohou dosáhnout slevy ve výši až 0,2 % z úrokové sazby. Dlouhodobí klienti banky navíc mají možnost využít slevu dalších až 0,2 %. V součtu se tedy může sleva dostat až na 0,4 % a klient s hypotékou na 2 mil. Kč ušetří během pětiletého fixačního období na splátkách celkem 30 240 Kč (ve srovnání s obvyklými podmínkami této banky).

Komerční banka načasovala svou kampaň na období od 18. 1. do 14. 2. V této době mají možnost žadatelé o hypotéku s fixací na 3 – 5 let získat slevu až 0,3 % z úrokové sazby. Výše slevy je v tomto případě závislá na výši objemu hypotéky. Pokud se se sjednáním hypotéky v této bance trefíte do uvedeného období, ušetříte na splátkách během pětileté fixace 22 740 Kč.

Skutečná výhodnost závisí na mnoha faktorech

Zvýhodněná nabídka České spořitelny běží už od loňského podzimu. Žadatelé o hypotéku zde mohou získat půlprocentní slevu na úroku. Podmínkou je ovšem vedle pětileté fixace také minimálně 20letá splatnost. Pokud se rozhodnete od této banky odejít dříve, budete muset vrátit úrokové zvýhodnění za poslední fixační období. Sleva ve výši 0,5 % z úrokové sazby u dvoumiliónové hypotéky znamená v pětiletém období na splátkách úsporu 33 600 Kč oproti obvyklým podmínkám České spořitelny.

Také Volksbank nabízí do února svým klientům zajímavou slevu. V případě refinancování zde místo obvyklého poplatku ve výši 0,9 % z objemu úvěru zaplatíte pouze 999 Kč. U hypotéky na 2 mil. Kč by poplatek činil 18 000 Kč, úspora tedy vychází na 17 000 Kč.

Při výběru banky, v níž se rozhodnete požádat o hypotéku, se ale rozhodně neřiďte jen zvýhodněnými akcemi. Přestože jsou často nabídky zajímavé, skutečná výhodnost záleží vždy na mnoha dalších faktorech, které je třeba porovnat. Pro správný výběr banky byste měli podrobně prostudovat smluvní podmínky alespoň pěti různých bank. Necháte-li si poradit při výběru vhodné banky od nezávislého hypotečního poradce, ušetříte kromě peněz také spoustu času.

Čerpám úvěr ze stavebního spoření na rekonstrukci rodinného domu. Vlastníkem domu je manželka. Mohu uplatnit snížení daně? Pošle stavební spořitelna potvrzení o zaplacených úrocích automaticky, nebo musím o výpis žádat?

Možnost snížení daňového základu o zaplacené úroky z úvěru poskytnutého na bydlení řeší § 15, odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Podmínkou pro uplatnění snížení daňového základu je vlastnictví nebo spoluvlastnictví úvěrované nemovitosti. Pokud nejste vlastníkem ani spoluvlastníkem (jak vyplývá z vašeho dotazu), nemůžete snížení daňového základu o zaplacené úroky uplatnit.

Protože účastníkem úvěrové smlouvy je jistě i vaše manželka, může snížení daňového základu uplatnit ona.

Pokud by však snížení daňového základu u manželky nepřineslo úsporu na dani z příjmů (což se stává v situaci, kdy má manželka nízký příjem nebo je např. na mateřské dovolené), je snížení u vás řešitelné jedině změnou vlastnictví domu tak, abyste alespoň v dalších letech mohl odpočet uplatnit. Pokud se tak s manželkou dohodnete, můžete příslušný katastrální úřad požádat o rozšíření společného jmění manželů o rodinný dům.

V roce, kdy budete na listu vlastnictví zapsán jako spoluvlastník (dům se stane součástí společného jmění manželů), již můžete snížení daňového základu o zaplacené úroky uplatnit.

 

V září tohoto roku jsem koupil družstevní byt na úvěr ze stavebního spoření. Družstvo mi vystavilo nájemní smlouvu a výměr plateb spojených s užíváním bytu. Mohu odečítat úroky z úvěru z daňového základu v daňovém přiznání?

Daňový základ o zaplacené úroky můžete snížit i v případě úvěru poskytnutého na úplatu za převod členských práv a povinností spojených s nájmem družstevního bytu.

Co je třeba doložit k uplatnění odpočtu je přesně popsáno v § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zde je specifikováno prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně a slev na dani. Ve vašem případě je třeba správci daně doložit kopii (a k nahlédnutí rovněž originál) úvěrové smlouvy a doklad o členství v bytovém družstvu spojeném s nájmem bytu, případně nájemní smlouvu.

Na vaše dotazy odpovídala Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting.


Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.