V lednu 2009 odstartovala soutěž v devatenácti evropských zemích. Tentokrát bez účasti České republiky, protože se nepodařilo získat  ani soutěžící město, ani finanční podporu ze soukromých či veřejných financí.

Tématem byla revitalizace zchátralých měst

Soutěžní návrhy řešily obecné téma revitalizace a regenerace města, ať se jednalo o dožilé přístavy, území znehodnocená dopravními stavbami či o smíšené plochy na okraji měst propojující jednotlivé fragmenty zástavby novou obytnou výstavbou. Vždy se však soustředily na vytvoření městského prostředí s bohatým společenským životem ve veřejném prostoru i vznik soukromého prostoru pro kvalitu bydlení.

V mezinárodní soutěži EUROPAN 10 bylo z 2 429 soutěžících vybráno 56 vítězných návrhů, 67 druhých míst a 85 uznání.  Návrhy se dotýkaly 62 soutěžních míst po celé Evropě.

Návrh Jany Holečkové

Mezi oceněnými, respektive vítěznými návrhy byla také Češka ing. arch. Jana Holečková s návrhem z katalánského města Reus.

"Argentinský architekt Alexis Traficante mi po několika projektech nabídl spolupráci na EUROPAN 10. Dalším členem týmu byla architektka Gimena Repettová, také z Argentiny, pracující v Paříži, která spolupracovala s Alexisem v minulosti na projektech v Amsterdamu.

Náš tým si vzhledem k hispánským kořenům mých kolegů vybral lokalitu ve městě Reus, nedaleko Tarragony, ve španělském Katalánsku. Na návrhu jsme začali pracovat počátkem roku 2009, přičemž primární výzvou byla koordinace celého týmu pracujícího v Londýně a Paříži. Na závěr jsme se sešli v Paříži a v průběhu dvou týdnů návrh dokončili do finální podoby," přiblížila architektka Holečková průběh vzniku vítězného projektu ve městě Reus.

Vítězný návrh nové rezidenční čtvrti

Předmětem soutěže bylo navrhnout novou rezidenční čtvrť o rozloze 11,37 hektarů na rozhraní dvou zcela odlišných prostředí - urbanistické zástavby na jedné straně a olivových plantáží na straně druhé.

Tým kolem Holečkové chtěl vyjádřit konfrontaci těchto dvou entit; ne však způsobem, kdy je příroda hrubě pohlcena lidskou expanzí, ale nenásilným splynutím - transformaci obou elementů.

Osy vytvářejí jednotlivé intervaly, které rozdělují plochu na moduly bydlení, zemědělství, rekreace a sportu a vytvářející tak pocit lehkosti s důrazem na světlost a vzdušnost celého prostoru.

V návrhu byl kladen důraz na přírodní materiály a ekologické způsoby dopravy, stejně jako na vysokou flexibilitu dispozice pro zajištění nejvyšších nároků v budoucnosti.