Následující text přináší pár tipů, kde hledat finanční rezervy v souvislosti s bydlením.

1. Pokud splácíte hypotéku, pohlídejte si vždy výročí fixace a už v předstihu se poohlédněte, zda jiná banka nenabízí výhodnější podmínky, než jaké máte stanoveny ve stávající smlouvě. Pečlivý výběr banky a refinancování v době výročí fixace může vašemu měsíčnímu rozpočtu výrazně ulevit. Neorientujete-li příliš ve světě financí a nabídek bank, nechte si poradit nezávislými finančními poradci.

2. Zhoršila se vaše finanční situace a měsíční splátky hypotéky jsou pro vás nyní příliš vysoké? Poraďte se ve vaší bance nebo s hypotečními specialisty, zda by bylo možné splácení hypotéky roztáhnout na delší období a tím snížit výši měsíční splátky.

3. Neplatíte zbytečně moc za pojištění nemovitosti? Proveďte si inventuru všech pojistných smluv a sami nebo s pomocí odborníků pročtěte smluvní podmínky. Téměř v každé domácnosti se najde zbytečně drahá smlouva, duplicity v pojištění, nebo naopak podhodnocené pojištění. Neplaťte zbytečně mnoho, ale zároveň se vyhněte pravidlu „co je levné, to je dobré“.

Při tzv. podpojištění, kdy je v pojistné smlouvě nemovitost podhodnocena, sice platíte nízké pojistné, ale zcela zbytečně. V případě pojistné události bude plnění kráceno a nebude stačit pro obnovu majetku do původního stavu.

4. Šetřete na provozu domácnosti, na spotřebě elektrické energie, plynu, tepla a vody. Vkročte do nového roku s předsevzetím, že snížíte výdaje za tyto položky alespoň o deset procent. Stačí si osvojit několik návyků, jako například: topit jen v místnostech, které využíváte, stahovat topení v době, kdy nejste doma, vařit s poklicemi, pořídit si úsporné elektrospotřebiče, nenechávat zbytečně téct vodu při mytí nádobí nebo čištění zubů. I takto banální věci mohou ovlivnit výdaje v řádech tisíců korun ročně.

5. Pokud i po dodržení těchto rad nebudete vycházet s penězi, zkuste se zamyslet nad tím, zda by vaši situaci nezlepšila změna bydlení. Platíte-li nepřiměřeně drahý nájem nebo splácíte hypotéku za velký byt, která se pro vás stává neúnosnou, mohla by výměna za skromnější a levnější bydlení výrazně zjednodušit a zpříjemnit váš život.

Bydlení „nad poměry“ je častým jevem zvláště u starších lidí, kteří si zvykli na prostorný rodinný byt v centru velkého města. Takovýto byt se ale stává v momentě, kdy se děti osamostatní, zbytečně drahým luxusem. U mladých lidí bývají zase rezervy v placení předražených pronájmů místo pořízení vlastního bydlení.

Mám již přibližně deset let smlouvu o stavebním spoření „u Lišky“. Zajímá mě, zda se je možné překročit cílovou částka státní podporou a úroky, když na smlouvu už asi 3 roky nevkládám peníze a blížím se cílové částce.

V první řadě si u své stavební spořitelny zjistěte, kolik přesně zbývá do dosažení cílové částky. Tuto informaci vám sdělí u většiny stavebních spořitelen i telefonicky. Kontaktování spořitelny příliš neodkládejte, protože překročení cílové částky by vám mohlo způsobit nepříjemnosti. Stavební spořitelna může v takovém případě například smlouvu sama vypovědět, nebo můžete přijít o státní podporu, protože se do cílové částky jednoduše „nevejde“.

Peníze, které máte na stavebním spoření uloženy, se vám stále zhodnocují podle smluvně daných podmínek a toto zhodnocení se stále připisuje k uspořené částce. Od těchto peněz se každoročně odečítá poplatek za vedení smlouvy a zároveň se přičítá státní dotace, která plyne také z připsaných úroků. Ve vašem případě, kdy už na stavební spoření neukládáte další peníze, se jedná v podstatě o poměrně slušně úročenou obdobu termínovaného vkladu s výpovědní lhůtou tři měsíce. Pokud mají tyto peníze sloužit jako vaše finanční rezerva, je tento způsob jejich uložení vhodnou variantou. V případě, že se připisováním zhodnocení blížíte dosažení cílové částky, máte možnost cílovou částku zvýšit. Počítejte ovšem s náklady na poplatky ve výši jednoho procenta z navýšení.

Také je možné, že spořitelna při zvýšení cílové částky bude chtít zpětně přeúročit vaše spoření nižší sazbou. U starších smluv je tento postup spořitelen poměrně častý a majitelům výhodnějších smluv uzavřených před rokem 2004 (což je i váš případ) tím vznikají poměrně významné finanční ztráty. V takovém případě si pečlivě spočítejte – buď sama nebo s pomocí nezávislého finančního konzultanta, zda se vám vyplatí zvýšit cílovou částku, nebo smlouvu vypovědět a založit si nové stavební spoření, popř. zvolit jiný způsob uložení peněz.

S manželem hledáme rodinný domek min. 3+1 s menší zahrádkou v Plzni nebo okolí do 20 km. Máme zjištěno u stavební spořitelny, že bychom dosáhli na úvěr v hodnotě cca 2,2 mil. Kč. Protože jsou domy v okolí Plzně drahé, hledáme i na portálu dražeb. Nyní máme vyhlídnutý dům, jehož dražba se má konat na konci února, ale nevíme jak koupi tohoto domu v případě přiklepnutí financovat. Na složení jistiny máme hotovost. Existuje nějaká hypotéka nebo úvěr, kdy můžeme začít platit splátky až po začátku čerpání? Je jasné, že dražbu nemusíme vyhrát. Jaké jsou možnosti financování domů v dražbě?

Koupě nemovitosti z dražby se nijak neliší od klasické koupě. Význačnou skutečností ovšem může být případ, kdy se jedná o nemovitost v exekučním řízení nebo ve správě exekutora. Pak totiž není možné předmětnou nemovitost ihned zastavit a nastává problém s poskytnutím hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. Zástava nemovitosti je u těchto typů úvěrů nutnou podmínkou k jejich získání.

Řešením může být v těchto případech zastavení jiné nemovitosti, a to i pouze na přechodnou dobu. V momentě, kdy nemovitost bude převedena na nového majitele, je možné zástavu hypotéky vyměnit, jestliže se tak domluvíte s bankou (někdy to jde až k výročí fixace). Hodnota zástavy však musí vždy odpovídat požadavkům banky. To se týká jak náhradní nemovitosti, která slouží dočasně jako zástava, tak i předmětné nemovitosti. Na obě nemovitosti proto budete potřebovat zpracovaný znalecký odhad.

Proces poskytnutí hypotéky probíhá velmi podobně u všech typů nemovitostí. Žadatel musí v první řadě splnit tři základní požadavky: prokázat účel využití prostředků, prokázat dostatečnou bonitu a poskytnout bance dostatečnou zástavu. Poté banka na základě předložených údajů připraví úvěrové smlouvy, v nichž si může stanovit další podmínky čerpání. Žadatel je obeznámen s tím, jaké podklady bude muset ještě bance předložit a v jakých termínech. Teprve po splnění těchto podmínek je možné čerpat úvěr a následně je zahájeno splácení hypotéky. V případě, že je hypotéka čerpána po částech, splácí dlužník až do chvíle, kdy je čerpání uzavřeno, pouze úroky z vyčerpané částky. Jistinu začne splácet až poté.

Ve vašem konkrétním případě tedy bude zásadní informací, zda je dražený dům ve správě exekutora a zda ho bude možné použít jako zástavu bance. Alternativou s rozpočtem, který máte k dispozici byste se v požadované lokalitě mohli vejít do menšího montovaného domu s menším pozemkem.

Na vaše dotazy odpovídal Jan Lener ze společnosti Broker Consulting.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.