Původně hrozilo, že dominanta města bude muset být kvůli špatnému technickému stavu srovnána se zemí.  V úterý 5. ledna byla předáním stavby zahájena kompletní rekonstrukce za 57 miliónů korun, které Cvikov minulý rok získal z dotace Regionálního operačního programu Severovýchod.

Město se bude na finančních nákladech podílet pouze 7,5 procenty. „Zrekonstruuje se velký společenský sál na pořádání plesů a větších kulturních akcí, ten městu momentálně chybí. Vybuduje se zde internetová kavárna, galerie a také zde vznikne sídlo městského informačního centra,“ vyjmenoval starosta Cvikova Ivo Čeřovský (nez.).

Někdejší hotelové pokoje budou moci sloužit jako klubovny pro různé zájmové spolky a sdružení. Stavební práce, které na základě veřejné obchodní soutěže provádí sdružení firem CL-Evans a Gedos, mají být dokončeny v polovině roku 2011.