"Zrestaurování ciferníků je symbolickým začátkem velké památkové obnovy celého klášterního areálu, kterou tato jedinečná památka nutně potřebuje," řekl generální ředitel technického muzea Horymír Kubíček. Na obnovu hospodářské části komplexu a na zřízení Centra stavitelského dědictví v Plasích získalo letos muzeum evropskou dotaci 393 miliónů Kč.

Plaská památka je vzácným typem věžních hodin. Na jednom ciferníku ukazuje ručička hodiny a na druhém menším pak minuty neboli čtvrthodiny. Na věži je šest ciferníků - čtyři hodinové a dva minutové v průčelích věže. Neobvyklý a cenný je také hodinový stroj z roku 1686, který odbíjí celé hodiny dvakrát po sobě v různém tónu.

Oprava stála více než 300 tisíc

Celkovou opravu si vyžádal hlavně silně poškozený kovový plášť ciferníků. Muzeum do obnovy vložilo přes 350 000 Kč. Provedl ji restaurátor kovů Jindřich Kovařík z Kralovic s uměleckým kovářem Václavem Minaříkem z Hodyně. Na vnitřku výdřev z počátku 19. století nalezli historické nápisy a podpisy, včetně datace 1860, kdy byly ciferníky opatřeny plastickými číslicemi z místní litiny. V jedné z rafiček byl nalezen strojopisný záznam o poslední opravě provedené v roce 1983 plaským občanem Robertem Drozdou, který o věžní hodiny pečuje dodnes.

Centrum stavitelského dědictví vznikne do roku 2014 z bývalého pivovaru a hospodářského dvora kláštera. Prostory opravovaných objektů oživí expozice historických stavebních prvků, konstrukcí, materiálů a řemeslných nástrojů. Vznikne tam centrální depozitář historie stavitelství a "stavebně-řemeslná huť" se zážitkovou expozicí tradičních řemesel včetně zaniklých.

Cisterciácký klášter v Plasích založil před rokem 1146 kníže Vladislav II. Husité ho zničili. V letech 1661 až 1740 byl barokně přestaven podle plánů Jana Baptisty Matheye, Jana Blažeje Santiniho a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Po roce 1826 stavitelé upravili bývalou prelaturu na zámeckou rezidenci knížat Metternichů.