Na co je tedy třeba myslet, pokud budete chtít využít možnosti snížení daňové povinnosti, kterou umožňuje zákon o daních z příjmů?

V první řadě musí jít o financování nemovitosti určené k bydlení. Přesný výčet toho, co je z legislativního hlediska považováno za bytové potřeby uvádí § 15 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Letos v červenci vydalo ministerstvo financí pokyn, který vnesl jasno do spekulací ohledně možnosti odečíst si od základu daně úroky z úvěrů při refinancování. I v těchto případech je uplatnění daňového odpočtu možné.

Podmínka vlastnictví

Problém může nastat, pokud si nepohlídáte to, aby poplatník předmětnou nemovitost prokazatelně užíval k trvalému bydlení, aby byl uveden jako dlužník v úvěrové smlouvě a zároveň, aby byla nemovitost do konce roku na daňového poplatníka převedena na katastru. Tyto případy nastávají například tehdy, když kvůli nedostatečné bonitě mladých lidí o hypotéku požádají jejich rodiče.

Hypotéku pak samozřejmě splácí například syn, který také byt užívá a má v něm trvalé bydliště. Slevu na dani ale nedostane, protože na úvěrové smlouvě jsou uvedeni rodiče. Řešením je v těchto případech uvedení potomka jako spoludlužníka. Na to je ovšem potřeba myslet už při sepsání smlouvy. Další podmínkou, která je aktuální právě v období konce roku, je podmínka vlastnictví nemovitosti.

Podle § 15, odst. 4 zákona o daních z příjmů je u nemovitostí v roce jejich nabytí nutné, aby nemovitost poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období, to znamená nejpozději k 31. 12. Pokud do této doby nebudete mít zajištěn převod na katastru nemovitostí, nárok na odečtení zaplacených úroků od základu daně ztratíte. To, že v bytě bydlíte a řádně platíte splátky, bohužel nestačí. Týká se to především případů, kdy úvěr čerpáte na zaplacení zálohy nebo kupujete nemovitost od developerské společnosti.

V současné době bydlím s přítelkyní v pronajatém bytě, kde činí měsíční nájemné 9 000 Kč včetně poplatků. Oba jsme zaměstnaní a náš společný čistý měsíční příjem je 32 tis. Kč. Po odečtení nákladů na život (nájem, benzín, jídlo a pod.) nám zbývá cca 15 tis. Kč měsíčně. Oba máme dvě stavební spoření, jedno téměř ukončené, druhé v počátcích. Naše současná finanční rezerva je přibližně 100 tis. Kč. Nedávno jsme se rozhodli zahájit svépomocí stavbu společného rodinného domu. Pozemek jsme již koupili za velice příznivou cenu. Nyní nastává čas rozhodnutí financování stavby. Zajímalo by nás, jaké způsoby financování existují pro svobodný pár, popřípadě jaký význam v této věci má sňatek.

Financování výstavby rodinného domu hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření je jistě dobrá cesta. To, jestli jste svobodný pár nebo manželé, nehraje u žádosti o hypotéku roli. Manželství by vám pomohlo např. při žádosti o novomanželskou půjčku od státu, kterou je potom vhodné kombinovat s hypotečním úvěrem. Při zvažování vlastního bydlení je také důležité uvědomit si, že nájem ve dřívějším bytě můžete použít na splácení hypotečního úvěru, protože pak již nájem platit nebudete.

Disponujete naspořeným majetkem přibližně 250 000 Kč (stavební spoření 150 000 Kč a finanční rezerva 100 000 Kč). Část z těchto peněz určitě ponechte do budoucna jako finanční rezervu proti neočekávaným událostem nebo případným problémům se splácením hypotéky – např. při krátkodobém výpadku příjmu z důvodu ztráty zaměstnání nebo nemoci.

Syn žije s družkou v nájmu a rozhodli se stavět obytný dům. Vlastníkem parcely jsem já (rodič). Mám uzavřené stavební spoření, které v příštím roce končí. Jakým způsobem by měl financovat syn výstavbu rodinného domu - založit stavební spoření a požádat o úvěr, nebo uzavřít hypotéku? Vlastníkem pozemku pod domem budu nadále já. Mohu uzavřít úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéku (co je výhodnější) na výstavbu rodinného domu svého syna a pomoci mu s financováním?

Co se týče toho, zda výstavbu financovat úvěrem ze stavebního spoření nebo hypotékou, bude záležet na výši záměru, popřípadě na finanční situaci žadatele. Rozhodně by ale měl o úvěr požádat přímo váš syn s družkou, protože mohou dobu splácení rozložit do delšího časového horizontu a tím snížit měsíční splátku úvěru. Pokud se rozhodnete pomoci jim s financováním bydlení, je to samozřejmě možné. Můžete v žádosti vystupovat jako spolužadatel o úvěr nebo například ručitel, vaše stavební spoření bude lepší ponechat jako rezervu na případné dofinancování záměru.

Na vaše dotazy odpovídal Petr Jaroš ze společnosti Broker Consulting.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.