„Nárůst nájemného činí 7–15 Kč/m2, výše nájemného tak bude v příštím roce 73–110 Kč/m2. Jaká bude skutečná výše nájmu v konkrétním bytě, stanovuje cenová tabulka ministerstva pro místní rozvoj,“ řekl radní Jiří Janeček (ODS). Takové zvýšení se týká asi pěti tisíc městských bytů, jiná výše platí v asi 50 tisících bytech obecních – záleží to na rozhodnutí místní samosprávy.

Devět radnic regulované nájemné zvyšuje, třináct od toho upustilo. Dalších 80 tisíc bytů v Praze je soukromých, a pokud se jich týká deregulace nájemného, majitelé ji zpravidla využili. Průměrná cena za metr čtvereční pražského bytu s regulovaným nájemným převyšuje sto korun.

Ochránci práv nájemníků upozorňují, že pro mnohé seniory i mladé rodiny to může být likvidační. Argumentují, že kdyby radnice deregulaci letos nevyužily, tlak na snižování tržních nájmů by se zvýšil. Město tvrdí, že pokud někteří senioři na nájem nemají, mohou se přestěhovat do malometrážních bytů k tomu určených.

„V roce 2009 je nájemné v bytech pro seniory fixně stanoveno na 50 Kč/m2, v roce 2010 pak stoupne fixní nájemné na 60 Kč/m2. Dále se bude zvyšovat již jen o inflaci,“ uvedl Janeček.

Pro deregulaci rozdělilo ministerstvo pro místní rozvoj Prahu na 28 katastrů, v každém platí jiný koeficient.