Mnoho z nás se v životě několikrát stěhuje. Za prací, za láskou, do krásnějšího prostředí, do „menšího“ pro odpočinek ve stáří. To ovšem znamená, že několikrát přijde na pořad dne rozhodování, zda prodat a jak prodat nemovitost, ze které odcházíme. Lidé dnes věří, že cena nemovitostí roste a bude růst, protože tomu tak s výjimkou poslední roku (až dvou) několik let bylo. To je ovšem zpětné zrcátko, které budoucnost předpovídat neumí.

V ČR se budou stále stavět nové domy a nové developerské projekty, zároveň bude existovat stará zástavba. Výrazný růst počtu obyvatel nelze očekávat. Velmi laicky řečeno, nemovitostí bude hodně, kupců málo. Průměrné ceny budou spíše stagnovat či růst s inflací či spíše s růstem mezd. Proto již dnes při pořizování nemovitosti je vhodné zohlednit požadavky budoucích kupců. Samozřejmě, k prodeji dojde za 10, 20, 30 let a svět se může změnit, stejně jako požadavky kupců. Je však pravděpodobné, že některé trendy převládnou. Jaké?

Energeticky, úsporné a pasivní nemovitosti budou stále více vyhledávány. Atypické nemovitosti se neprodávají snadno a to se zřejmě nezmění. Stará zástavba, včetně rodinných domů nevyhoví požadavkům příštích generací a může se z ní stát levné bydlení „z nouze“.

Lepší ceny se udrží ve městech s dobrou pracovní příležitostí a nově budovanými průmyslovými zónami s bonitními investory. Aktivní starostové menších obcí zřejmě zůstanou aktivní a přitáhnou více lidí, což zvýší ceny nemovitostí. Při koupi vlastního bydlení by se člověk měl rozhodovat srdcem, rozum by však měl mít také své slovo! Myslete i na budoucnost.

Ráda bych pomohla svému vnukovi s rekonstrukcí jeho nově zakoupeného bytu. Mám své vlastní stavební spoření, mohu požádat o úvěr na rekonstrukci bytového jádra a položení podlah v bytě vnuka?

O úvěr požádat můžete, protože účelově lze úvěr ze stavebního spoření použít v rámci přímé rodinné linie, tj. pro bydlení svého dítěte nebo vnuka, případně rodičů nebo prarodičů.

Stavební spořitelně se žádostí dokládáte kromě dokladu o vlastnictví financovaného bytu a rozpočtu úprav, které chcete prostřednictvím úvěru financovat, navíc ještě prostřednictvím kopií rodných listů příbuzenský vztah k majiteli financovaného bytu. V tomto případě doložíte rodný list vnuka a toho z jeho rodičů, jehož jste matkou.

Je možné, že s ohledem na váš věk si stavební spořitelna vyžádá dozajištění úvěru bonitním spoludlužníkem – což může být právě váš vnuk, případně jeho rodiče nebo i jakákoliv cizí osoba splňující požadovaný věk v době splatnosti a dostatečný příjem.

Přemýšlíme a diskutujeme nad možností postavit si nový domek, ale nejsme si jistí, zda zvládneme stavbu financovat. Předpokládáme cenu pozemku 2,5 – 3,0 mil. Kč a následnou stavbu menšího domku pro čtyřčlennou rodinu. Naše finanční situace je taková, že já mám čistý měsíční příjem 36 tis. Kč, manželka pobírá rodičovský příspěvek 7 600,- Kč (následný příjem ze zaměstnání bude cca 10 tis. Kč), máme 2 děti ve věku 2 a 10 let. Úspory máme ve výši 150 tis. Kč a založená dvě stavební spoření se zatím minimálním zůstatkem. Splácíme úvěr na stávající byt, měsíční výdaje na kompletní chod domácnosti včetně pojištění a splátek úvěru činí cca 25 tis. měsíčně.

V naší vizi je stavět částečně svépomocí, abychom snížili náklady na stavbu, před dokončením stavby prodat byt a použít část finančních prostředků z prodeje bytu na dokončení stavby – cca 0,5 mil. Kč, a část finančních prostředků – cca 1,0 mil. Kč na snížení úvěrového zatížení. Budeme dostatečně bonitní?


Oceňuji vaši zodpovědnost v tak zásadním rozhodnutí, jakým je koupě pozemku a výstavba rodinného domu i to, že se nechcete pouštět do této investice za každou cenu. Je důležitější v klidu a relativně spokojeně žít v bydlení, které sice neodpovídá mému snu, ale nezatěžuje mě neúnosnými splátkami, než si splnit sen o bydlení a topit se v neúnosných výdajích.

Říká se, že stavba domu je zkouškou partnerského vztahu, a když se k tomu přidá nedostatek financí, je blízko k problémům a těžko řešitelným situacím i v partnerském životě.

Z vámi sdělených údajů dedukuji, že v současné situaci vám zbývají volné finanční prostředky ve výši cca 18 tis. měsíčně. Nákup pozemku znamená splátku, která tuto vaši finanční rezervu beze zbytku spotřebuje. Na vlastní stavbu domu vám tuto chvíli nezbývají další volné finanční prostředky a zvýšení příjmu vaší manželky po opětovném nástupu do zaměstnání není postačující k následné další vysoké investici, nehledě k tomu, že po nástupu do zaměstnání lze předpokládat i zvýšení výdajů – např. na dopravu, oblečení apod.

Pokud nedojde k zásadnímu zvýšení příjmů v rodině, nedoporučila bych vám pouštět se do realizace nového domu, protože vám budou chybět finanční zdroje pro tuto investici.

Navíc je třeba počítat i s tím, že se zvyšujícím se věkem dětí porostou i rodinné náklady, zejména na zájmy a vzdělání dětí. Kvalitní finanční plán, který vám doporučuji, posoudí i potřebu renty a zdrojů na její vytváření. Není zoufalejší situace, než že sice bydlíte v rodinném domě, ale pro splátky úvěru nemůžete dětem financovat studia a žijete obavách, že při možném poklesu příjmů nebo v penzijním věku budete nuceni svůj dům prodat. 

Zatím svou představu vlastního rodinného domu odložte, užijte si vzácných chvil s dětmi, věnujte jim svůj čas a nové bydlení zatím neřešte, nebo maximálně zvažte koupi bytu v zajímavější lokalitě tak, aby vás změna bydlení tolik finančně nezatížila.

 Na vaše dotazy odpovídala Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.