Řád dostane celkem 1 059 087 eur (přibližně 27,4 miliónu korun). „Obnova toho komplexu spočívá ve stavebních a restaurátorských pracích na exteriéru a interiéru, které se dotknou fasády kostela, ambitových chodeb a kaplí a rovněž tak i interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, v němž dojde vedle výměny inženýrských sítí k obnově vzácné freskové výzdoby,“ upřesnil práce Milan Němeček, ředitel správy majetku řádu. Dodal, že 15 procenty se na spolufinancování podílí ministerstvo kultury.

„Řád předpokládá, že rekonstrukce napomůže nejenom záchraně tohoto umělecko-historického skvostu, ale pomůže prohloubit i kontakty s německými poutníky z Bavorska a Saska,“ poznamenal Němeček.

Práce začnou v říjnu

Práce začnou v říjnu a bude je provádět plzeňská firma Pegisan, s. r. o., která se specializuje na památkově chráněné objekty. Konec rekonstrukce je naplánovaný na příští rok. Původně středověký gotický areál, jehož počátky sahají až do 13. stol., byl kompletně přestavěn do barokní podoby řádem křižovníků dle návrhu Kryštofa Dientzenhofera v letech 1687– 1728. Vznikl tak rozsáhlý komplex budov, které v podobě věnce ambitů a kaplí obklopují kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Ten byl založený na jedinečném půdorysu, který heraldicky upomíná na znak řádu křižovníků. Středobodem celého areálu je milostná kaple se soškou Panny Marie v ořeší z doby kolem roku 1300. Po stranách přiléhají k centrálnímu areálu ještě budova fary a hrubě zdevastovaná palácová stavba nového proboštství.