Podle odborníků na rodinné finance lze za dobrý a výhodný úvěr považovat úvěr na bydlení. Hypotéky a úvěry ze stavebního spoření bývají úročeny dokonce tak nízko, že se často vyplatí jich využít k financování bydlení i v případě, kdy máte k dispozici dostatek vlastních prostředků. Pokud však nejste příliš zběhlí v nabídce investičních a spořících produktů, konzultujte raději jejich výběr s finančními specialisty. Ti dokáží objektivně posoudit, který produkt bude ve vaší konkrétní situaci skutečně výhodný.

Úvěry pořízené pro jakýkoliv jiný účel jsou však zcela opačným případem. U spotřebitelských úvěrů nejde ani zdaleka o výhodné financování. Úročení zde bývá výrazně vyšší než u úvěrů na bydlení, navíc pořizovaná věc zpravidla ztrácí na hodnotě daleko dříve než ji stihnete celou splatit.

Pro člověka, který podlehne lákadlu pořídit si okamžitě nový televizor, počítač nebo zahraniční dovolenou, na kterou nemá dost svých peněz, může první spotřebitelský úvěr rozjet nebezpečnou dluhovou past. Pokud na dovolenou nenašetřil doposud, lze jen těžko předpokládat, že dokáže její cenu, výrazně navýšenou o úroky, splácet v budoucnu při stejných měsíčních příjmech.

Co je to lichva

Při neschopnosti splácet se dostane pod tlak věřitele, pod kterým bude ochoten splatit úvěr dalším, ještě nevýhodnějším. A pokud by byl dražší například o desítky procent, může se jednat dokonce o lichvu, která je v české legislativě označena jako trestný čin.

Lichvy se podle trestního zákona dopouští ten, kdo „zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede.“

V překladu do běžného jazyka znamená lichva následující: pokud vám někdo nabízí úvěr za nevýhodných podmínek v situaci, kdy jste se ocitli v tísni, nejste si vědomi následků, které mohou při uzavření smlouvy nastat, při uzavírání smlouvy jste pod tlakem, nebo kvůli rozrušení nejste schopni posoudit nabízené podmínky, stáváte se obětí lichvy.

Nechcete-li dostat sebe i svou rodinu do takto extrémní situace, vyhýbejte se pokud možno využívání jakýchkoliv jiných úvěrů, než těch na bydlení. Sestavte si svůj rodinný finanční plán, popř. se o něm poraďte s odborníky. Stanovte si předem finanční cíle, kterých chcete dosáhnout, ať už se bude jednat o bydlení, nákup elektroniky, dovolené nebo zajištění financí pro studium vašich dětí. Čím dříve začnete o svých penězích uvažovat systematicky, tím snáze se vám podaří vašich cílů dosáhnout. I bez půjček.

Máme hypoteční úvěr u České spořitelny ve výši 2 259 450 Kč s dobou splatnosti 25 let. Hodnota pořízeného bytu činí 3,2 miliónu. Úroková sazba při 3leté fixaci byla stanovena na 4,39 %. Čerpání úvěru probíhá od 1. 8. 2007, poslední splátka 3leté fixace ve výši 12 500 Kč proběhne 31. 5. 2010. Konečná hodnota úvěru k tomuto datu je 2 133 556 Kč. Po skončení fixace chceme zaplatit 133 556 Kč, aby se úvěr dostal na 2 milióny Kč. Jak máme po uplynutí fixace dále pokračovat? Jakým způsobem lze snížit měsíční splátku na minimum a kde můžeme volné prostředky šetřit, abychom mohli po určité době opět úvěr snížit?

Je moudré, že přemýšlíte o svých financích v předstihu, protože u peněz se více než kde jinde vyplácí systematické uvažování a dobré plánování. S otázkou zda zůstat u dané banky, či zda instituci změnit, je vhodné obrátit se na úvěrového specialistu, který vám pomůže vybrat v danou chvíli nejvhodnější banku, případně u stávající zařídit lepší podmínky. V tuto chvíli skutečně není možné posoudit, která banka bude nabízet nejvýhodnější podmínky v době, kdy vám skončí fixace. Možná to bude právě ta vaše.

Zajímavá je skutečnost, že chcete hypotéku částečně splatit, aby byl dluh nižší než 2 000 000 Kč. Co vás k tomu vede? Pokud uvažujete o možnosti předčasného splacení hypotéky, bude pro vás nejhodnější varianta, která se nazývá „Moudrá hypotéka“. V praxi se jedná o to, že se hypoteční úvěr roztáhne na co nejdelší dobu a tím se sníží výše měsíčních splátek na minimum. Paralelně s hypotečním úvěrem pak můžete zhodnocovat ušetřené peníze například v otevřeném podílovém fondu. V termínu, který si stanovíte (po vytvoření dostatečného množství prostředků), jsou pak peníze použity na umoření jistiny.

Velkou výhodou této varianty je, že zůstáváte v tomto případě stále fyzickým vlastníkem peněz. Rozhodnutí, zda je nakonec použijete na splacení hypotéky, nebo pro jiný cíl, bude jen vaší volbou. Také splátka hypotéky bude při „moudré hypotéce“ nižší, což je výhodou pro případ poklesu přijmu. Do podílových fondů v případě finanční nepohody není třeba peníze zasílat, naopak lze je i vybrat.

Financování bydlení je nedílnou složkou Finančního plánu, a proto je vhodné poradit se s nezávislým finančním poradcem, jaké jsou vaše možnosti, jaké řešení vám přinese největší užitek a může pomoci ke splnění vašich finančních cílů.


Chtěli bychom si s manželkou koupit byt cca za 1 200 000 Kč. Máme dvě malé děti (2 roky a 2 měsíce). Do května jsem jako zaměstnanec vydělával cca 16 000 Kč. Od května jsem začal jako OSVČ a mám příjem cca 25 000 Kč (- pojištění, atd.). Nemáme téměř žádné rezervy. Chtěl bych se zeptat, zda máme šanci na získání hypotéky, popř. jaké řešení by pro nás bylo nejvhodnější. Nájemné v současném bytě platím cca 8 000 Kč.

To, zda hypotéku dostanete nebo ne se odvíjí zejména od celkové výše příjmu vaší rodiny. Při příjmu přibližně 16 000 Kč čistého měsíčně a příjmu mateřské vaší manželky přibližně 7 800 Kč byste neměli se získáním úvěru větší problém, pokud nemáte záznam v úvěrovém registru. Nyní jste však OSVČ a banka bude hodnotit čistý příjem, nikoliv obrat. Navíc nemůžete doložit historická daňová přiznání a prokázání příjmů bance bude nyní velmi problematické.

Přesto by pro vás mohlo být přínosné vyhledat hypotečního specialistu a hledat řešení. Když se získání úvěru nezdaří nyní, budete vědět, jak zacházet s daněmi, aby za rok či dva už úvěr klapl. Při hypotéce na třicet let by se v tomto případě měsíční splátka pohybovala kolem 7 200 Kč. V praxi vás tedy vlastní bydlení vyjde levněji než pronájem.


 Na vaše dotazy odpovídal Vít Pavelčák ze společnosti Broker Consulting

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.