Porovnáme-li obecně možnosti využití úvěru ze stavebního spoření a hypotéky při rekonstrukci, platí většinou pravidlo, že pro levnější projekty je vhodný úvěr ze stavebního spoření a pro rozsáhlejší rekonstrukce spíše hypoteční úvěry.

U běžných rekonstrukcí, jako je např. vybudování dětského pokoje nebo úprava kuchyně, výdaje zpravidla nepřesáhnou 300 000 Kč. V těchto případech je proto vhodnějším způsobem financování úvěr ze stavebního spoření. K jeho čerpání je potřeba splnit podmínky pro přidělení cílové částky (dobu spoření a výši naspořených prostředků). Pokud vám nárok zatím nevznikl, můžete situaci řešit pomocí překlenovacího úvěru. Ten vám spořitelna poskytne do doby, než splníte všechny potřebné podmínky pro čerpání úvěru ze stavebního spoření.

Počítejte však s tím, že úroky zde budou pravděpodobně vyšší. Velkou výhodou úvěru ze stavebního spoření oproti hypotéce je způsob ručení. Spořitelny nevyžadují zástavu nemovitosti a většinou jim stačí jen zajištění ručitelem. Spořitelny si ale vyhrazují právo posuzovat oprávněnost výdajů – peníze musí být vynaloženy výhradně na účely bydlení, které upravuje zákon o stavebním spoření.

Hypotéky se většinou využívají při rozsáhlejších rekonstrukcích (nad 300 000 Kč). Tady už je zajištění nemovitostí nezbytné, buďte proto opatrní. Kvůli luxusně vylepšené koupelně byste mohli přijít o střechu nad hlavou. Banky nabízejí klientům několik typů hypoték – od nízko úročených účelových hypoték, kde jsou prostředky určeny výhradně na bydlení až po dražší tzv. „americké“ hypotéky, u nichž je možné peníze použít v podstatě na cokoliv.

Půjčka pro mladé

Pokud se týká půjčky na modernizaci bytu od státu, ta je poskytována pouze mladším lidem do 36 let dle podmínek, které stanovuje Státní fond rozvoje bydlení. Pro rok 2009 však pro účel rekonstrukce (Úvěr 150) nemá fond Poslaneckou sněmovnou schváleny prostředky. Letos tedy není možné výhodný úvěr až do výše 150.000 Kč získat.

Způsob financování rekonstrukce dobře promyslete a podrobně se informujte o podmínkách v jednotlivých finančních ústavech. Ve složitějších případech je dobré se poradit s nezávislým finančním konzultantem, který se orientuje v nabídkách všech bank a najde pro vás řešení, které by mělo optimálně vyhovovat vaší konkrétní situaci.

Jaký úvěr nebo hypotéka je nejvhodnější pro plánovanou rekonstrukci staršího domu? Úpravy se budou týkat terénu, zámkové dlažby, plotu a rekonstrukce koupelny. Celkem bude rozpočet kolem 350 tisíc Kč. Uvítali bychom, aby bylo možné čerpat peníze bez doložení faktur. Manžel i já máme založeno stavební spoření a na něm naspořeny menší částky.

Vzhledem k výši celkových úprav je pro vás nejvhodnější překlenovací úvěr nebo úvěry ze stavebního spoření, které vám mohou být poskytnuty s nízkou úrokovou sazbou a do určité výše úvěru i bez jakéhokoliv zajištění.

Hypoteční úvěr bez doložení faktur poskytuje např. Reiffeisen Bank, avšak vyřízení hypotečního úvěru i úroková sazba nejsou ve srovnání se stavebním spořením natolik finančně výhodné. Hypoteční úvěr mimo jiné znamená zajistit ocenění domu na tržní cenu, podepsat a vložit smlouvy o zřízení zástavního práva k zastavované nemovitosti.

Pokud budete provádět některé práce svépomocně nebo je nemůžete dokladovat fakturami, pak lze ve vašem případě doporučit financování zčásti překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření s doložením faktur nebo účtenek a zčásti neúčelovým bankovním úvěrem.

Počítejte ale s tím, že tato varianta je oproti samotnému překlenovacímu úvěru ze stavebního spoření dražší, protože neúčelové a hotovostní úvěry mají vyšší úrokovou sazbu a navíc zaplacené úroky můžete uplatnit pro daňový odečet pouze u hypotečních úvěrů nebo u úvěrů ze stavebního spoření.

Převzali jsme s manželem hypotéku na dům od manželova bratra a jeho ženy. Finanční úřad nám poslal přiznání k dani darovací. Po doložení obnoveného znaleckého posudku nám finanční úřad poslal výměr 7 % z částky znaleckého posudku, což činí 45 000 Kč. Je daň vyměřena správně?

Darovací daň byla vyměřena správně. Sazbu daně, případné osvobození od daně darovací, stanoví zákon č. 357/1992 Sb., O dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.

Poplatníci podle tohoto zákona jsou zařazeni do tří skupin podle příbuzenského vztahu a ve vašem případě se jedná o III. skupinu, kde sazba daně při základu daně do 1,0 miliónu korun činí 7 % ze základu.

 Na vaše dotazy odpovídala Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.