Jak již bylo zmíněno, povinné pojištění se netýká nemovitosti, která je hypotékou financována, ale té, která slouží jako zástava banky. Většina bank vyžaduje sjednání pojistné částky minimálně ve výši poskytnutého úvěru. Finanční specialisté však doporučují nastavit ji na hodnotu, za kterou by bylo možné v danou chvíli pořídit stejnou nebo srovnatelnou nemovitost.

Tato hodnota, tzv. „nová cena“, by měla odpovídat ceně materiálu a stavebních prací na znovupostavení stavby na stejném místě. Novou cenu zjistíte například ze zpracovaného odhadu, kde je označena jako cena reprodukční.

Při nastavení pojistné částky nižší, než je „nová cena“ nemovitosti, dochází k tzv. podpojištění. Nastane-li v budoucnu pojistná událost a pojišťovna zjistí, že nemovitost byla „podpojištěná“, nebude vám vyplaceno pojistné plnění v plné výši sjednané ve smlouvě, ale zkrácené podle míry podpojištění.

Banky zpravidla požadují v rámci pojištění také komplexní krytí pro případ živelních událostí (mj. pro případ povodně a poškození či zničení věci vodou vytékající z vodovodních zařízení). Máte-li ovšem byt ve vyšším patře bytového domu nebo dům na kopci, je pro vás toto pojištění zbytečné.

V takovém případě máte možnost s patřičným zdůvodněním banku požádat o vypuštění z pojistného nebezpečí povodeň a tím ušetřit i několik set korun ročně. S akceptací této změny většina bank v praxi nemívá problémy.

S pojištěním zastavené nemovitosti souvisí také problematika vinkulace pojistného (omezení dispozičního práva), které se bude Finanční poradna věnovat v samostatném článku.

Moje dcera má hypotéku u KB. Zajímala by mě možnost splácení hypotéky způsobem, který byl ve Finanční poradně popsán přibližně v květnu 2009. V principu jde o to, že hypotéku splácím systémem zvlášť úroky a zvlášť základní částku, která je na vázaném spořícím účtu a je možno ji výhodně úročit. Je to možné i u KB a lze tento systém nastavit v průběhu splácení hypotéky? První reakce zástupců KB byla k tomuto návrhu negativní. Má banka povinnost této žádosti vyhovět nebo se postupuje podle určitých kritérií? Jakým způsobem mám o tuto službu žádat a kde?

Máte zřejmě na mysli produkt Hypoinvest, ve kterém jde o kombinaci hypotečního úvěru a investic do podílových fondů ve formě pravidelných měsíčních úložek. Bance pak platíte po celou dobu jen úroky z celé vyčerpané částky a jistinu zhodnocujete ve vybraném programu. Cílem je, aby výnos z investované části vytvořil finanční rezervu, kterou budete mít po splacení hypotéky k dispozici např. na řešení dalších dlouhodobých strategických cílů, jako je renta či důchod. Anebo umožní splatit úvěr o poznání dříve.

Hypoinvest v současné době nabízí společnost Broker Consulting, nezávislý finanční konzultant, a to ve spolupráci s Hypoteční bankou a společností Conseq. V Komerční bance vám mohou v současné chvíli nabídnout kombinaci se stavebním spořením nebo kapitálovým životním pojištěním. Vždy je důležité zvážit efektivitu takové kombinace. „Spořicí účet“ musí být nastaven tak, aby v dlouhodobém časovém horizontu přinášel zhodnocení vyšší, než je úroková sazba hypotečního úvěru. Efektivita např. stavebního spoření či kapitálového životního pojištění na delším horizontu není na rozdíl od podílových fondů příliš zajímavá.

Ve vašem konkrétním případě je možné buď vyčkat na datum fixu a přejít s hypotékou do Hypoteční banky, anebo k datu fixu „natáhnout“ hypotéku na maximální možnou dobu a volné peněžní prostředky posílat do otevřených podílových fondů.

Ráda bych se zeptala, zda existují nějaké možnosti hypotéky pro důchodce. Jsem v těžké životní situaci pokud jde o bydlení. K dispozici mám určitou hotovost.

Hypotéky obecně lze poskytnout i důchodcům, banky starobní důchod jako příjem akceptují. Samozřejmě záleží na celé řadě parametrů. V současné době poskytují banky hypotéky maximálně do 65 – 70 let věku žadatele. V momentě, kdy je věk žadatele vyšší, anebo je splátka hypotéky vzhledem k omezené době splácení příliš vysoká a pro žadatele neakceptovatelná, je možnost přizvat k úvěru spolužadatele.

Dále samozřejmě záleží na výši vašeho příjmu (starobního důchodu), vašich výdajích (splátek jiných úvěrů či půjček, ručitelských závázcích, kontokorentech či kreditních kartách, …) a v neposlední řadě na výši hypotéky. Vaše situace ale rozhodně řešitelná je. Doporučuji vám kontaktovat nezávislého hypotečního specialistu, který pro vás řešení určitě najde.

 Na vaše dotazy odpovídala Monika Fundová ze společnosti Broker Consulting

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.