„Prameniště je cenné svým mokřadním charakterem s výskytem bezobratlých živočichů a hub, kterým vyhovuje zdejší biotop chudý na živiny,“ řekl radní pro životní prostředí Petr Štěpánek (SZ), podle něhož okolní les chrání území před látkami užívanými v zemědělství. Památku na místě minulý týden vyhlásil primátor Pavel Bém (ODS).

Zaradovali se místní odpůrci obnovy golfového hřiště. Podle nich přírodní památka nesmí utrpět případným zásahem do okolních spodních vod. „Nová přírodní památka se současně zveřejňovaných plánů investorem přímo nedotýká,“ upozornil ale Boris Procházka ze sdružení za Klánovický les.

Zvraty v kauze dokumentuje nové vyjádření ředitele magistrátu Martina Trnky, který původně dal odpůrcům golfu za pravdu, když tvrdili, že do konání vyhlášeného referenda nelze měnit územní plán. Trnka však poslal druhý dopis, v němž své první tvrzení de facto popřel. Právník výboru za referendum Petr Svoboda ale Právu řekl, že úřad podle zákona o správním řádu nemůže zvrátit svůj výrok jinak než usnesením a následným přezkumným řízením.

„Nic takového se nestalo,“ poznamenal Svoboda s tím, že výbor vyzval ředitele magistrátu k nápravě a že zároveň dali podnět ombudsmanovi a ministerské kontrole.

Klánovičtí zastupitelé vypsali v červnu referendum o golfu a shodli se, že by se mělo konat s volbami do Sněmovny, aby bylo levnější. Odklad voleb znamená i odklad referenda, podle Svobody to ale konání plebiscitu původně chystaného na začátek října neohrožuje.