„Soutěž nemá nic společného s jakoukoli realizací, ale může přinést impulsy, nápady a přispět k diskusi o budově Nové scény,“ řekl ředitel ND Ondřej Černý. I po diskusích se současnými architekty chce, aby budova Nové scény s typickou skleněnou fasádou zůstala „zakotvena v čase, ve kterém vznikla“.

Nová scéna v posledních letech patřila představením Laterny magiky, která fungovala jako samostatná organizace zřizovaná ministerstvem kultury. Od začátku příštího roku se Laterna magika vrátí pod správu Národního divadla. Nová scéna se tak stane jeho třetí scénou; tam také v 80. letech vznikla, jako experimentální scéna tohoto divadla.

Podmínky ideové soutěže, při níž architekti musí použít materiály vyráběné vyhlašovatelem, lze najít na stránkách www.dupont.cz.

Uzávěrka je 15. ledna 2010, na jaře bude ze soutěžních prací připravena výstava na piazzettě ND. Podle vyhlašovatele soutěže její podmínky schválila Česká komora architektů.