V současnosti má Praha co do počtu hospicových lůžek sotva poloviční kapacitu, jediným takovým zařízením v metropoli je hospic Štrasburk v pražských Bohnicích s pětadvaceti lůžky. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by přitom mělo na každých sto tisíc obyvatel připadnout pět hospicových lůžek.

Nové specializované zařízení, jehož cílem je zajištění důstojné péče pro těžce nebo nevyléčitelně nemocné na sklonku života, bude mít celkem třicet lůžek, čímž se kapacita péče v Praze více než zdvojnásobí. Nápad vznikl v Praze 4, podle někdejší radní Michaely Bartákové (ODS), která působí i v zastupitelstvu hlavního města, ale bude sloužit potřebným z celé Prahy. Místní obyvatelé by ale mohli mít „určitou přednost“.

Úprava stavby

Původní budova jeslí v Malovické ulici byla ve špatném stavu, proto už byla stržena a na jejím místě vyroste zcela nová stavba. Práce na výstavbě začnou naplno v příštím týdnu. Radnice Prahy 4 zaplatí za nový hospic celkem pětasedmdesát miliónů korun. Fungovat má začít od podzimu příštího roku.

Provozovatelem zařízení, jehož část má být podle informací Práva určena i malým pacientům, bude Josef Heller z Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče, který má na starost i provoz zařízení Štrasburk v Praze 8, které je určeno výhradně pacientům s rakovinou. „Třetina lůžek bude určena pro onkologické pacienty, zbylých dvacet lůžek poslouží lidem s interními či neurologickými problémy,“ řekl k novému projektu Heller.

V budově by mělo být také školicí středisko výuky v poskytování odborné péče pro těžce nebo nevyléčitelně nemocné. Středisko by mělo školit pracovníky pro hospicy nebo podobná zařízení v celé republice.

Hospiců je v Česku nedostatek. Celkem je jich 13, rozestavěný je v Chrudimi, s dalšími se počítá v Liberci a v Chebu. Pro celou ČR by bylo podle doporučení WHO třeba přinejmenším 515 lůžek, nyní jich je k dispozici přibližně 370.