Zajímavou stavbu, která byla letos dokončena, naleznete v Hauptstrase 2 v Rakousku v Linci. Architekti dostali na počátku nelehký úkol - měli propojit stávající budovu muzea Ars Electronica Center a její novou přístavbu tak, aby byly vnímány jako jeden celek.

Požadovaného efektu nakonec docílili jednotnou fasádou, díky které vznikl jednotný komplex. Ten se v noci mění v neobyčejně efektní podívanou.

Nasvícená fasáda mění barvy 

Dvojitá fasáda vytvořila dojem dokonalé celistvosti dvou sousedních staveb. Matné a částečně průsvitné skleněné plochy mohou být zezadu nasvíceny a fasáda tak může sloužit jako promítací plocha. V noci pak projekcí na fasádu vzniká průsvitná světelná plastika.

Díky mnoha prvkům LED osvětlení může fasáda měnit barvy a po setmění se na ní objevují jednoduché světelné vzory a animace.

Muzeum fandí spojení umění a vědy

Moderní muzeum Ars Electronica Center fandí moderním technologiím a interaktivnímu výstavnictví. Naleznete zde prostor pro filosofické debaty a pro moderní trendy v oblasti nových médií v umění.

Ars Electronical Center (slovo "Ars", bylo užíváno pro vědu, umění, dovednost a řemeslo současně) funguje od roku 1979 a slouží jako platforma pro vzájemnou inspiraci umělců, techniků a vědců.

Muzeum je především věnováno digitálnímu mediálnímu umění, jehož podstatou je spojení umění a vědy (nových technologií). Odehrávají se zde i vědecko-teoretické konfrontace na téma sociálních důsledků techno-kulturních změn způsobených digitálním uměním.

Výstavní koncepce je zaměřena na otázku, jak vědecké poznatky a metody mění způsob, jakým vidíme svět.

FOTO: Ars Electronica Center


Z muzea je výhled na Dunaj a na historické okolí. Náměstí může sloužit ke kulturním akcím a uměleckým instalacím nebo jen jako místo k odpočinku.

Umělecká laboratoř pro nová média

Uměleckou laboratoř pro nová média tvoří ve spodním podlaží laboratoře a dílny. Přibližně třetinu budovy pak zabírá tzv. Futurelab, v němž umělci a vědci pracují na nových interaktivních projektech, které si pak mohou návštěvníci osobně vyzkoušet (např. pobyt ve virtuální realitě nebo pomyslný let padákem).

Moderní architektura konkuruje památkám.

FOTO: Treusch architecture, Rupert Steiner

Nad tímto prostorem se nacházejí kanceláře a pobytové místnosti. Horní část nabízí dodatečné volné plochy pro pořádání výstav.

V muzeu můžete letos navštívit třeba mediální festival Ars Electronica Festival, který proběhne ve dnech 3. až 8. září 2009, za návštěvu ale stojí i celoroční výstava v Muzeu budoucnosti.