Experimentální stavbu pohybující křídly navrhl architekt Laurie Chetwood. Inovativní rodinný dům možná nenaplňuje ve všech aspektech požadavky na pohodlnou domácnost. Mírnou nepraktičnost ale vynahrazuje originální výtvarné řešení projektu.

Zoomorfická stavba v sobě skrývá všechny části vývoje motýla - od larvy až po dokonale vybarveného dospělého jedince tohoto blanokřídlého hmyzu.

Fáze larvy se promítá do projektu fosforeskujícího chodníku, kuklu připomínají zavěšená schodiště a vyvinutého motýla obrovské barevné markýzy. Ty se ve dvou vrstvách jako vějíře stahují a znovu roztahují, aby ochránily obyvatele před přímým sluncem.

Život na vlákně

Vybavení domu koresponduje s křehkým dojmem z celé stavby. Vše je zavěšeno na jemných vláknech, v interiéru se střídají škály červené a modré, celkový dojem je jedním slovem průsvitný.

Příkladem za všechny může být skleněná deska zavěšená na lanech sloužící jako stůl, u něhož se obyvatelé domu mohou posadit na rovněž v prostoru zavěšené plochy nahrazující židle.

Obyvatelé se zkrátka ve svém moderním příbytku vznášejí a jako je pro motýla smrtelně nebezpečné, sevřete-li jej v dlani, vnucuje návrh dojem, že stačí jediný neuvážený dotek a celý motýlí sen se zbortí.

Díky dokonalé architektonické propracovanosti se ale nic podobného stát nemůže, bylo by sice přehnané tvrdit, že budova stojí na pevných základech, ale závěsný systém lan, opor a stěn chrání své nájemníky dokonale.